Nalezeno 72 výsledků

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti Čtenářské gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ. Čtenářská gramotnost je podpora rozvoje dovednosti čtení, psaní a porozumění čtenému. Školení seznámí účastníky s možnostmi zařazení, využití a určení technologií pro jazykový rozvoj dětí školního věku. Dále s časovým zvládnutím jazykového rozvoje dle věku dítěte a zvláštnostmi. Ukážeme si logopedická cvičení či nápravu správné výslovnosti, závislost rozvoje slovní zásoby na aktivitách, které dítě obklopují (knihy, leporela, dětské encyklopedie, časopisy) a možnosti zařazení a využití technologií pro jazykový rozvoj. Doporučený digitální obsah: Aplikace Včelka, Nakladatelství Fraus – licence Flexibooks, Fred

Určeno pro: Učitel
Délka: Vícedenní
Předmět: Český jazyk
5 400

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti Čtenářské gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ. Čtenářská gramotnost je podpora rozvoje dovednosti čtení, psaní a porozumění čtenému. Školení seznámí účastníky s možnostmi zařazení, využití a určení technologií pro jazykový rozvoj dětí školního věku. Dále s časovým zvládnutím jazykového rozvoje dle věku dítěte a zvláštnostmi. Ukážeme si logopedická cvičení či nápravu správné výslovnosti, závislost rozvoje slovní zásoby na aktivitách, které dítě obklopují (knihy, leporela, dětské encyklopedie, časopisy) a možnosti zařazení a využití technologií pro jazykový rozvoj. Školení je určeno pedagogům s aprobací český jazyk a vyučující český jazyk na 1. a 2. stupni ZŠ . Doporučený digitální obsah: Aplikace Včelka, Nakladatelství Fraus – licence Flexibooks, Fred

Určeno pro: Učitel
Délka: Vícedenní
Předmět: Český jazyk
9 600

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomoci dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je nástavbou na „základní školení“ a je zaměřeno na pokročilý rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti Čtenářské gramotnosti na 1. i 2. stupni ZŠ a napříč předměty. Čtenářská gramotnost je podpora rozvoje dovednosti čtení, psaní a porozumění čtenému. Školení seznámí účastníky s možnostmi zařazení, využití a určení technologií pro jazykový rozvoj dětí školního věku. Dále s časovým zvládnutím jazykového rozvoje dle věku dítěte a zvláštnostmi. Ukážeme si logopedická cvičení či nápravu správné výslovnosti, závislost rozvoje slovní zásoby na aktivitách, které dítě obklopují (knihy, leporela, dětské encyklopedie, časopisy) a možnosti zařazení a využití technologií pro jazykový rozvoj. Školení je určeno pedagogům s aprobací český jazyk a vyučující český jazyk na 1. a 2. stupni ZŠ a navazuje na základní školení . Doporučený digitální obsah: Aplikace Včelka, Nakladatelství Fraus – licence Flexibooks, Fred

Určeno pro: Učitel
Délka: Vícedenní
Předmět: Český jazyk
9 600

Hlavním cílem školení je rozvoj základních digitálních kompetencí pedagogů pro práci s digitálními výukovými materiály podporujícími čtenářskou gramotnost a také vlastní tvorbu učitele v přípravě na výuku. Je nutné si uvědomit, že učitel by měl mít hlubší znalosti v oblasti digitální gramotnosti (e-gramotnosti), aby mohl v dnešním světě moderních technologií plnohodnotně rozvíjet svoje žáky. Čtenářská gramotnost je důležitá nejen pro práci s beletristickými texty v hodinách českého jazyka a literatury, ale i v ostatních předmětech při práci s odbornými texty, které se v dnešní době vyhledávají převážně na internetu a online databázích. Dalším ze vzdělávacích cílů tohoto školení je “pochopení”, že v době technologií, které žáky obklopují v jejich každodenním životě doslova na každém kroku, je počítač, tablet nebo mobilní telefon především nástrojem pro vlastní práci, tj. nositelem informace, nástrojem pro zpracování výstupů a také pro jejich následné prezentování. 

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
1 800

Školení účastníka cíleně provede běžnými situacemi ze života, aby si uvědomili, že gramotnosti se vzájemně prolínají a doplňují. Prakticky si vyzkouší, jak je čtenářská gramotnost důležitá nejen pro práci s odbornými texty v přírodovědných předmětech, ale že neúspěch například v matematice nemusí být dán neznalostí žáka, ale třeba jen nepochopením předloženého textu, tedy nižší úrovní čtenářské gramotnosti. Na konkrétních experimentech budou realizovat základní prvky badatelské a mediální výuky. Jedním ze vzdělávacích cílů tohoto školení je “pochopení”, že v době technologií, které žáky obklopují v jejich každodenním životě doslova na každém kroku, je počítač nebo tablet nebo „smart“ mobilní telefon především nástrojem pro vlastní práci (v našem případě nejen při badatelské výuce), tj. nositelem informace, nástrojem pro zpracování výstupů a také pro jejich následné prezentování. 

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
1 800

Jak se liší pojmy čtení a čtenářství? Proč je čtenářská gramotnost pro žáky důležitá? Především kvůli využití v praxi. A proto jsou všechny aktivity v tomto bloku zaměřeny na běžné životní situace. Pojďme je využít tak, aby práce žáky bavila. Toho dosáhneme tak, že se v našich přípravách zaměříme na kulturu a zájmy dnešních dětí. Teprve potom budou žáci zlepšovat své dovednosti a kompetence přirozeně a automaticky, bez vnitřní demotivace, že se jedná o “školu”.  Cílem školení je seznámit účastníky s tématy, která jsou klíčová pro učitele, kteří chtějí přivést děti ke čtenářství. Na praktických příkladech atraktivních výukových aktivit a pomocí moderních digitálních nástrojů si učitelé vyzkouší a nacvičí, že pomocí technologií lze žáky vhodně motivovat a že jejich zaujetí je může přirozeně přivést ke čtenářství. Dále se zaměříme na práci s informacemi: jak je vyhledávat v textu a jak je posuzovat, jaké z nich vysuzovat závěry a jak je zpracovávat a vysvětlovat. Diskutovat budeme nad principy pozitivního návyku, proč je pro výuku důležitý a jak s ním pracovat. Jedním ze vzdělávacích cílů tohoto školení je “pochopení”, že v době technologií, které žáky obklopují v jejich každodenním životě doslova na každém kroku, je počítač nebo tablet nebo „smart“ mobilní telefon především nástrojem pro vlastní práci, tj. nositelem informace, nástrojem pro zpracování výstupů a také pro jejich následné prezentování.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
1 800

Umíme kriticky myslet a využít to ve výuce? Často si při výuce klademe otázky: „Jak vzbudit u žáků zájem o četbu?“ „Jak podpořit vnitřní potřebu   číst, možná i psát?“ „Jak předejít odporu k četbě?“. Jednou z možností je program Čtením a psaním ke kritickému myšlení , který vede k respektu potřeb žáků, jejich schopnostem i zázemí rodin. Zaměření na třífázový model učení E-U-R vycházející z principů RWCT Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Školení nabízí učitelům inspiraci, jak strukturovat a plánovat výuku a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení svých žáků, a to žáků na 1. i 2. stupni ZŠ, na základě nově nabitých znalostí. Prakticky si osvojí třífázový model E-U-R a metody aktivního učení pro práci s různými zdroji informací. Učitelé budou schopni na základě školení postavit do centra výuky žáka, nikoli sebe nebo „systém“. Prožijí modelovou výuku v pozici studentů, na základě reflexe svých procesů učení a díky výměně zkušeností nahlédnou na vlastní pedagogickou praxi. V rámci modelové výuky si učitelé vyzkouší práci s interaktivními technologiemi a také s žákovskými zařízení pro zapojení žáků do přímé výuky, žák se tak stává součástí vzdělávacího procesu, je aktivním jedincem, a nikoli tichým přihlížejícím. Seznámení se s novým SMART Výukovým softwarem pro tvorbu jednoduchého materiálu žákům na míru.  

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
1 800

Zjistěme, kam se ještě v kritickém myšlení můžeme posunout. Praxe ukazuje, že model E-U-R se dá aplikovat na všech úrovních vzdělávání od mateřských školek po vysoké školy ve většině vyučovacích předmětů či vzdělávacích oblastí, v našem školení se zaměříme na praktické ukázky pro 1. a 2. stupně ZŠ. V programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení se mění role pedagoga, který se stává organizátorem, koordinátorem, průvodcem. Soustředí se na přípravu vyučování, např. výběrem vhodných a přiměřených textů, jejich zpracováním a přizpůsobením individuálním vzdělávacím možnostem každého žáka. Školení nabízí učitelům inspiraci, jak strukturovat a plánovat výuku a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení svých žáků, a to žáků na 1. i 2. stupně ZŠ, na základě nově nabitých znalostí. Prakticky si osvojí třífázový model E-U-R a metody aktivního učení pro práci s různými zdroji informací. Učitelé budou schopni na základě školení postavit do centra výuky žáka, nikoli sebe nebo „systém“. Prožijí modelovou výuku v pozici studentů, na základě reflexe svých procesů učení a díky výměně zkušeností nahlédnou na vlastní pedagogickou praxi. V rámci modelové výuky si učitelé vyzkouší práci s interaktivními technologiemi a také s žákovskými zařízení pro zapojení žáků do přímé výuky, žák se tak stává součástí vzdělávacího procesu, je aktivním jedincem, a nikoli tichým přihlížejícím. Seznámení se s novým SMART výukovým softwarem pro tvorbu jednoduchého materiálu žákům na míru. Toto školení je vhodné zařadit po absolvování školení Metody kritického myšlení I – základní školení , avšak lze ho využít i samostatně.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
1 800

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů