CG8_03 - Jak přivést děti ke čtenářství (napříč všemi předměty) včetně žáků se SPU

Jak se liší pojmy čtení a čtenářství? Proč je čtenářská gramotnost
pro žáky důležitá? Především kvůli využití v praxi. A proto jsou všechny aktivity v tomto bloku zaměřeny na běžné životní situace. Pojďme je využít tak, aby práce žáky bavila. Toho dosáhneme tak, že se v našich přípravách zaměříme na kulturu a zájmy dnešních dětí. Teprve potom budou žáci zlepšovat své dovednosti a kompetence přirozeně a automaticky, bez vnitřní demotivace, že se jedná
o “školu”. 

Cílem školení je seznámit účastníky s tématy, která jsou klíčová
pro učitele, kteří chtějí přivést děti ke čtenářství. Na praktických příkladech atraktivních výukových aktivit a pomocí moderních digitálních nástrojů si učitelé vyzkouší a nacvičí, že pomocí technologií lze žáky vhodně motivovat a že jejich zaujetí je může přirozeně přivést ke čtenářství.
Dále se zaměříme na práci s informacemi: jak je vyhledávat v textu
a jak je posuzovat, jaké z nich vysuzovat závěry a jak je zpracovávat
a vysvětlovat. Diskutovat budeme nad principy pozitivního návyku, proč je pro výuku důležitý a jak s ním pracovat.

Jedním ze vzdělávacích cílů tohoto školení je “pochopení”, že v době technologií, které žáky obklopují v jejich každodenním životě doslova na každém kroku, je počítač nebo tablet nebo „smart“ mobilní telefon především nástrojem pro vlastní práci, tj. nositelem informace, nástrojem pro zpracování výstupů a také pro jejich následné prezentování.

Program setkání

Podrobný přehled témat výuky:

1. Motivace a aktivizace žáků

  • Pojmy čtení a čtenářství, vymezení a odlišení pojmů.
  • Moderní přístupy k aktivizaci žáků  - gaming: principy, možnosti, pozitiva a negativa. 
  • Konkrétní ukázky aktivit a digitální her, které lze ve výuce použít.
  • Žáci se SPU - vymezení a možnosti individualizace výuky.
  • Komiks a jeho role v rozvoji čtenářské gramotnosti - pojem, zapojení do výuky, vlastní tvorba.

2. Nebojte se čtenářské gramotnosti

  • Infografika jako efektivní nástroj sumarizace znalostí v rámci probíraného tématu nebo vzdělávacího okruhu + nástroje
    pro vlastní tvorbu.
  • Online zdroje - texty podporující čtenářskou gramotnost a jejich využití ve výuce.
  • Grafické organizéry a pracovní listy moderní formou zaměřené na běžné životní situace.

 

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita a) čtenářská gramotnost.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů