Nalezeno 72 výsledků

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti rozvoje cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ. Vzdělávací cíle jsou sestaveny z perspektivy účastníka školení: Účastníci porozumí základním principům gamifikace. Účastníci rozumí přínosům a rizikům, které gamifikace ve vzdělávání přináší. Účastníci dokáží aplikovat principy gamifikace ve své praxi. Účastníci si v průběhu školení vytvoří vlastní digitální portfolio z představených aplikací. Účastníci dokáží využít alespoň 3 představené online aplikace, chápou jejich vzdělávací kontext a principy použití.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Předmět: Cizí jazyk
1 800

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti rozvoje cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ. Vzdělávací cíle jsou sestaveny z perspektivy účastníka školení: Účastníci porozumí základním principům tvorby komunikačních cvičení ve výuce jazyka. Účastníci porozumí základním principům aktivizujících technik. Účastníci dokáží aplikovat principy komunikačních situací a aktivizujících metod ve své praxi. Účastníci si v průběhu školení vytvoří vlastní portfolio aktivizujících technik a komunikačních her.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Předmět: Cizí jazyk
1 800

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti rozvoje cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ. Vzdělávací cíle jsou sestaveny z perspektivy účastníka školení: Účastníci porozumí základním principům využití žákovských zařízení  Účastníci si v průběhu školení vytvoří vlastní digitální portfolio z představených aplikací. Účastníci dokáží využít alespoň 3 představené online aplikace, chápou jejich vzdělávací kontext a principy použití. Účastníci dokáží využít ve své praxi žákovská zařízení pomocí představených aplikací.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Předmět: Cizí jazyk
1 800

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti rozvoje cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ. Vzdělávací cíle jsou sestaveny z perspektivy účastníka školení: Účastníci porozumí základním principům zprostředkovaného učení Účastníci porozumí základním principům formativního hodnocení. Účastníci reflektují vlastní praxi hodnocení žáků a pokusí se navrhnout úpravy za účelem přiblížení se formativnímu hodnocení. Účastníci dokáží ve své praxi aplikovat principy zprostředkovaného učení a formativního hodnocení.  

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Předmět: Cizí jazyk
1 800

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod ve výuce cizích jazyků. Účastníci porozumí základním principům práce s aplikacemi pro školní využití (Learning apps, Socrative, QUizizz, Quizket a vybrané Google aplikace) a vytvoří si v rámci jednotlivých aplikací vlastní portfolio cvičení zaměřených na výuku cizího jazyka.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Předmět: Cizí jazyk
1 800

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti rozvoje cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ. Vzdělávací cíle jsou sestaveny z perspektivy účastníka školení: Účastníci dokáží zvolit a zpracovat vhodnou SMART lab aktivitu. Účastníci umí vytvořit jednoduchý test v systému SMART response 2, spustit ho pro žáky a zpracovat vyhodnocení. Účastníci vytvoří výukovou aktivitu, podpořenou audio-video materiálem. Účastníci vyhledají 3D objekty a zapojí je vhodně do výukového materiálu.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Předmět: Cizí jazyk
1 800

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti rozvoje cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ. Vzdělávací cíle jsou sestaveny z perspektivy účastníka školení: Účastníci vědí a dokáží žákům vysvětlit, proč je pro výuku jazyků důležitá domácí příprava. Účastníci umí používat systém „Duolingo for schools“ pro vzdělávání a domácí přípravu žáků. Účastníci připraví ucelený materiál k procvičování žáků v systému „Quizlet“. Účastníci dokáže zvolit vhodnou projektovou práci pro cílovou věkovou skupinu žáků.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Předmět: Cizí jazyk
1 800

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti rozvoje cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ. Vzdělávací cíle jsou sestaveny z perspektivy účastníka školení: Účastníci umí vhodně využívat vybrané deskové hry pro výuku cizích jazyků. Účastníci naučí žáky používat některé herní online nástroje a aplikace pro výuku cizích jazyků. Účastníci vědí, kde hledat inspiraci pro využívání her ve školním prostředí.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Předmět: Cizí jazyk
1 800

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů