CG8_07 - Internetové zdroje ke čtenářské gramotnosti

Prvek technologie je v dnešním vzdělání již běžnou záležitostí. Pojďme tedy technologii využít v náš prospěch, a to co nejefektivněji! Pomocí interaktivní a komunikační technologie (dále IKT) můžeme žáky více vtáhnout a zapojit do výuky. Jednou z cest je využití internetových zdrojů, které jsou v drtivé většině snadno dostupné, bezplatné a měly by se stát pevnou součástí dnešní moderní výuky. Všechny tyto výhody využijme a tvořme atraktivní hodiny, které budou žáky i nás bavit.

Účastníci školení se seznámí, prozkoumají a prodiskutují problém, proč je v dnešní době zvýšená potřeba zapojit internet společně
s interaktivní a komunikační technologií už u dětí mladšího školního věku. Je nutné již malé děti naučit používat tyto prostředky? Vytrácí se tak dorozumívací a poznávací prostředek, a to jazyk se správnou výslovností? Učitelům bude nabídnuto množství vhodných dostupných (volně i za poplatek) internetových zdrojů, které podporují např. porozumění čteného, práci s textem. Naučí se vytvořit vlastní jednoduchý materiál, kam mohou zařadit aktivity tipu logopedická cvičení, náprava správné výslovnosti, správné pochopení přečteného textu a jeho následná interpretace. Seznámí se s tím, jak prakticky propojit online zdroje a moderní technologie
s klasicky pojatou výukou, zejména se zaměřením na čtenářskou gramotnost.

Program setkání

  • Propojení SMART Výukového softwaru a online zdrojů
    Účastníci se seznámí s doplňky SMART Výukového softwaru (dále SVS) „ClassLab“, především Shout it out a Response. Dozví se, jak efektivně zařadit online zdroje přímo do SVS a jak je efektivně využít k zatraktivnění výuky nebo získání zpětné vazby od žáků. Dále se zaměří na tvorbu jednoduchého materiálu
    v SVS se zapojením základních nástrojů a se zařazením internetových zdrojů.

  • Internetové zdroje a jejich využít v rámci čtenářské gramotnosti
    Pedagogové se seznámí s možnostmi široké škály online nástrojů, které jsou k dispozici  zdarma nebo za poplatek. Navzájem budou sdílet své zkušenosti se zdroji, které používají  oni sami. Budou jim předány tipy na vhodné internetové zdroje se zaměřením na čtenářskou gramotnost s využitím ve všech předmětech a oblastech vzdělávání. 

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita a) čtenářská gramotnost.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů