Deeply jako AI nástroj pro generování obrázků do výuky

Deeply umožňuje využití umělé inteligence při generování obrázků, se kterými může učitel pracovat téměř ve všech vyučovacích předmětech. Učitel si tak snadno do výuky cizího jazyka může vygenerovat komiksy, koláže a obrázky pro nácvik popisu obrázku. To vše je možné během několika málo minut.

Velmi často jsme ve výuce bojovali s tím, že nám chybí vhodné obrázky pro nácvik popisu obrázku, kterému se v hodinách cizího jazyka věnujeme nejen v rámci přípravy na ústní maturitní zkoušku. ChatGPT, se kterým při využívání umělé inteligence ve výuce pracujeme, nám toto neumožnil, proto jsme hledali jinou alternativu a vyzkoušeli si Deeply.

V tomto článku se zaměříme na ukázku tvorby několika obrázků. Po registraci do nástroje se uživatelům zobrazí hlavní panel s výběrem několika možností. Pro tvorbu obrázků je potřeba zvolit sekci „Grafika“.

 

V této sekci si lze zvolit ze 4 dostupných kategorií pro generování obrázku. Vpravo stačí zadat požadovaný prompt, tedy popis toho, jak má obrázek vypadat. Uživatel si následně zvolí poměr stran, zda chce, aby byl výsledný produkt orientovaný na výšku nebo na šířku apod. Poslední nezbytnou informací před samotným zahájením generování je to uvedení počtu výsledných obrázků. Nástroj umožňuje vygenerovat 1–4 obrázky. Při samotném generování jsme nikdy nečekali déle než 1 minutu.

Zadání promptu může být opravdu stručné, zde se podívejte na výsledek generování.