CG8_09 - Projektová výuka pro rozvoj ČG - jak pracovat s texty

S projektovou výukou se můžeme setkat téměř na každé škole,
kdy se pořádají projektové dny, nebo se učí v tzv. projektových blocích. Často jde o nějaký úkol, kdy žáci samostatně nebo ve skupinách řeší určitý problém. Tuto tzv. problémovou výuku můžeme chápat jako projekt také v klasické vyučovací hodině, kdy je při řešení konkrétních problémů kladen důraz na možnost zapojení každého žáka podle jeho individuálních možností.

Vzdělávacím cílem tohoto školení je zkouška a nácvik, jak zapojit metodu projektového vyučování nebo problémové výuky
do každodenního vzdělávání žáků a s jeho pomocí rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost, tj. podpořit rozvoj dovednosti čtení, psaní a porozumění čtenému. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daném tématu a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti čtenářské gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ.

Školení seznámí účastníky se základními principy projektové výuky, rolemi žáků i učitele ve třídě. Nabídne účastníkům kromě klasických forem práce s papírem a tužkou praktické ukázky a aktivní trénink zapojení ICT, neboť současní žáci je vnímají jako součást běžného života. Konkrétně jde o aktivní ovládání různých technologií (čímž se rozvíjí kompetence a dovednosti pedagogů v oblasti počítačové gramotnosti), dále jak učitel může pracovat s různými informačními zdroji (texty) a jakým pravidlům podléhá příprava vhodných textů pro rozvoj čtenářské gramotnosti a další.

Program setkání

 • Projektová výuka - její znaky a principy 
  • Pojem projekt a projektová výuka: výuková metoda, vymezení, principy, její hlediska a fáze. 
  • Ukázka projektové výuky (realizace klasické vyučovací hodiny formou projektové výuky).
  • Pravidla projektové výuky: stanovení a sestavení (vlastní tvorba).
  • Role žáků a učitele: výběr role, zapojení technologií, dovednosti učitele, “změny”.
  • Tipy pro zapojení projektové výuky do klasické vyučovací hodiny. Související pojem problémová výuka.  
  • Pozitiva a jak je efektivně využívat a negativa projektové výuky a jak je řešit.
 • Zapojení technologií do projektové výuky 
  • Texty pro projektovou výuku: zdroje, vlastní tvorba, tvorba žáků. 
  • Wikipedie: zdroj i nástroj v jednom, náhodný text. 
  • QR kódy v projektové výuce: využití ve škole i mimo ni, tvorba.
  • Desatero prezentace: teorie od učitele / teorie od žáků, výsledky práce skupiny, forma, pravidla, výstupy
   bez i s využitím technologií. 
  • Sebereflexe a reflexe: formy, možnosti využití technologií.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita a) čtenářská gramotnost.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů