CG8_01 - Podpora digitálních kompetencí pedagogů pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků

Hlavním cílem školení je rozvoj základních digitálních kompetencí pedagogů pro práci s digitálními výukovými materiály podporujícími čtenářskou gramotnost a také vlastní tvorbu učitele v přípravě
na výuku. Je nutné si uvědomit, že učitel by měl mít hlubší znalosti
v oblasti digitální gramotnosti (e-gramotnosti), aby mohl v dnešním světě moderních technologií plnohodnotně rozvíjet svoje žáky. Čtenářská gramotnost je důležitá nejen pro práci s beletristickými texty v hodinách českého jazyka a literatury, ale i v ostatních předmětech při práci s odbornými texty, které se v dnešní době vyhledávají převážně na internetu a online databázích.

Dalším ze vzdělávacích cílů tohoto školení je “pochopení”, že v době technologií, které žáky obklopují v jejich každodenním životě doslova na každém kroku, je počítač, tablet nebo mobilní telefon především nástrojem pro vlastní práci, tj. nositelem informace, nástrojem
pro zpracování výstupů a také pro jejich následné prezentování. 

Program setkání

 • Základní digitální dovednosti pedagoga potřebné
  pro využití ICT v oblasti čtenářské gramotnosti
  • Základy práce s počítačem,
  • tvorba a organizace složek a podsložek,
  • ukládání a sdílení souborů (učitel-žáci, žáci-žáci, žáci-učitel),
  • základní práce se soubory – textový dokument a jeho úpravy, tvorba tabulek a grafů, tvorba prezentací, orientace v textu, tvorba příběhů, rozvoj komunikačních dovedností,
  • export a import souborů, převod souborů do formátu
   a jeho výhody.

 • Digitální nástroje pro rozvoj čtenářské gramotnosti 
  • Úvod do prostředí programu SMART Notebook
   se zaměřením na rozvoj čtenářské gramotnosti a základní práce se SMART Výukovým softwarem (offline vs online prostředí),
  • portál www.veskole.cz – představení, registrace
   a přihlašování na školení a webináře, vyhledávání vhodných výukových materiálů pro rozvoj čtenářské gramotnosti, nahrávání a sdílení vlastní tvorby a podkladů pro výuku, uložení certifikátů ze školení,
  • seznámení s videokonferečním systémem SMART Bridgit a s výhodami vzdálené a online výuky.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita a) čtenářská gramotnost.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů