CG8_04 - Metody kritického myšlení I - základní školení

Umíme kriticky myslet a využít to ve výuce? Často si při výuce klademe otázky: „Jak vzbudit u žáků zájem o četbu?“ „Jak podpořit vnitřní potřebu   číst, možná i psát?“ „Jak předejít odporu k četbě?“. Jednou z možností je program Čtením a psaním ke kritickému myšlení, který vede k respektu potřeb žáků, jejich schopnostem
i zázemí rodin. Zaměření na třífázový model učení E-U-R vycházející
z principů RWCT Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Školení nabízí učitelům inspiraci, jak strukturovat a plánovat výuku
a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení svých žáků, a to žáků na 1. i 2. stupni ZŠ, na základě nově nabitých znalostí. Prakticky si osvojí třífázový model E-U-R a metody aktivního učení pro práci
s různými zdroji informací. Učitelé budou schopni na základě školení postavit do centra výuky žáka, nikoli sebe nebo „systém“. Prožijí modelovou výuku v pozici studentů, na základě reflexe svých procesů učení a díky výměně zkušeností nahlédnou na vlastní pedagogickou praxi. V rámci modelové výuky si učitelé vyzkouší práci s interaktivními technologiemi a také s žákovskými zařízení
pro zapojení žáků do přímé výuky, žák se tak stává součástí vzdělávacího procesu, je aktivním jedincem, a nikoli tichým přihlížejícím. Seznámení se s novým SMART Výukovým softwarem pro tvorbu jednoduchého materiálu žákům na míru.
 

Program setkání

  • Seznámení s třífázovým modelem učení RWCT, tedy modelem Čtením a psaním ke kritickému. Jednotlivé fáze modelu E – U – R = evokace - uvědomění si nové informace  -reflexe.  Jak vést žáky ke kritickému myšlení.

  • Metody kritického myšlení individuální vs. skupinové: pětilístek, diamant, akvárium, Alfa box, V-CH_D, čtení
    s předvídáním, myšlenkové mapy, aj.

  • Práce s texty a přenos aktivit na interaktivní tabuli nebo
    na žákovské zařízení, využití online aplikací pro tvorbu grafických organizérů. Propojení všech fází v rámci vyučovací hodiny a náměty s konkrétními ukázkami v různých předmětech pro 1. i 2. stupeň základní školy.

  • Korespondence papírových aktivit s interaktivními pomocí SMART Výukového softwaru (SMART res 2)
    a předdefinovaných interaktivních cvičení SMART lab.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita a) čtenářská gramotnost.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů