Převrácená výuka

Převrácená výuka (Flipped classroom) někdy označovaná za metodu integrovaného učení se vyznačuje tím, že úvodní prezentace učiva či jeho základní nácvik neprobíhá ve škole, ale doma. Ve škole jsou pak znalosti aplikovány a rozšiřovány. Tento přístup lze také využít jako podporu žáků s dlouhodobější absencí nebo individuálním vzdělávacím plánem.

Aktivní role žáka je při tomto přístupu velmi důležitá, protože žák přebírá odpovědnost za své učení. Učitel již není hlavním zdrojem informací, ale spíše průvodcem. Učitel zpravidla připravuje pro žáky výukové video nebo interaktivní prezentaci, se kterými žáci pracují doma. Není nutné připravovat pro žáky časově náročné úkoly, může se jednat o aktivity trvající několik málo minut. Výhodou takové online prezentace je, že se k ní žáci mohou žáci vracet a je dostupná i chybějícím žákům. Žáci si pak osvojené znalosti ve škole prohlubují, diskutují o nich. Mohou také ve škole plnit různě náročné úkoly právě podle toho, do jaké míry látce porozuměli. Učitel získává ve výuce více času na individuální podporu žáků.

Při převrácené výuce lze například ve výuce cizího jazyka využívat i funkce multimediální jazykové učebny SmartClass Robotel, konkrétně například „Homework“ nebo vytvořené aktivity v „HUBu“. Žáci pracují na konkrétních úkolech z domova a do školy přicházejí s dotazy k tomu, co nepochopili. Učitel má zároveň přehled o jejich pokrocích v učení.

Velmi snadno mohou realizaci převrácené výuky napomoci kolaborativní nástěnky (např. Miro a Collboard). Nám se osvědčil mimo jiné nástroj genial.ly, kde je k dispozici již hotová šablona pro převrácenou třídu, ve které učitel vytvoří výklad dané látky, vloží odkaz na již existující výukové video a nachystá odkazy k procvičování, které mohou žáky přesměrovávat i na jiné webové stránky či nástroje.

Také se nám pro využití principů převrácené třídy osvědčil nástroj BookWidgets, kde jsme prostřednictvím videokvízů připravili celou řadu aktivit pro žáky, které se automaticky opravují. Žáci tak získávají okamžitou zpětnou vazbu na to, jak látku pochopili, případně jak ji umí aplikovat. Učitel díky těmto nástrojům může sbírat důkazy o učení žáků a lépe plánovat návazné aktivity do výuky. Může se také více zaměřit na ty oblasti, které žákům činily při domácí přípravě potíže.

Příklad:

Nám se velmi osvědčil tento přístup při výuce skloňování přídavných jmen v němčině, kdy jsme zpravidla výkladem a jednou či dvěma aktivitami strávili celou vyučovací hodinu. V dalších hodinách jsme látku museli mnohdy vysvětlovat znovu. Když jsme však žákům připravili interaktivní výkladovou prezentaci s videem, příklady a cvičeními, tak přicházeli do školy již se základní znalostí a mohli jsme látku rovnou aplikovat a procvičovat.  Zároveň jsme sledovali, jak se žákům dařilo plnit úkoly doma a podle toho jsme lépe plánovali další aktivity do výuky. Žáci se mohli při řešení úkolů ve škole zároveň vracet v prezentaci k potřebným informacím, které jim k řešení cvičení a úkolů napomohly.

Ke snadnější integraci principů převrácené třídy do běžné výuky přispívá i to, že řada škol v návaznosti na distanční výuku při pandemii covid-19 stále využívá různé systémy pro řízení výuky jako jsou například MS Teams nebo Google Classroom. Vhodné využití principů převrácené třídy může učiteli napomoci při individualizaci a diferenciaci výuky. V neposlední řadě i plánování krátkých aktivit založených na principu převrácené třídy může napomoci efektivnější realizaci výuky.

Úkolem učitele by mělo být důsledné plánování toho, kdy a jak tyto principy využije, aby nedošlo k přílišnému zatěžování žáků při domácí přípravě. Digitální technologie mohou být pro učitele při této formě vhodným pomocníkem. Pokud se učitel rozhodne zařadit principy převrácené třídy do výuky, je třeba na to žáky a možná i rodiče připravit a začít postupně.

Inspiraci lze najít například na webových stránkách Flipped Learning Network nebo na webových stránkách Khan Academy, kde lze najít již vytvořené kurzy pro matematiku, přírodní vědy či informatiku. Celou řadu výukových videí se cvičeními lze najít i v aplikaci Edpuzzle.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů