CG8_05 - Metody kritického myšlení II - pokročilé školení

Zjistěme, kam se ještě v kritickém myšlení můžeme posunout. Praxe ukazuje, že model E-U-R se dá aplikovat na všech úrovních vzdělávání od mateřských školek po vysoké školy ve většině vyučovacích předmětů či vzdělávacích oblastí, v našem školení se zaměříme na praktické ukázky pro 1. a 2. stupně ZŠ. V programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení se mění role pedagoga, který se stává organizátorem, koordinátorem, průvodcem. Soustředí se
na přípravu vyučování, např. výběrem vhodných a přiměřených textů, jejich zpracováním a přizpůsobením individuálním vzdělávacím možnostem každého žáka.

Školení nabízí učitelům inspiraci, jak strukturovat a plánovat výuku
a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení svých žáků, a to žáků na 1. i 2. stupně ZŠ, na základě nově nabitých znalostí. Prakticky si osvojí třífázový model E-U-R a metody aktivního učení pro práci
s různými zdroji informací. Učitelé budou schopni na základě školení postavit do centra výuky žáka, nikoli sebe nebo „systém“. Prožijí modelovou výuku v pozici studentů, na základě reflexe svých procesů učení a díky výměně zkušeností nahlédnou na vlastní pedagogickou praxi. V rámci modelové výuky si učitelé vyzkouší práci s interaktivními technologiemi a také s žákovskými zařízení pro zapojení žáků do přímé výuky, žák se tak stává součástí vzdělávacího procesu, je aktivním jedincem, a nikoli tichým přihlížejícím. Seznámení se s novým SMART výukovým softwarem pro tvorbu jednoduchého materiálu žákům na míru. Toto školení je vhodné zařadit po absolvování školení Metody kritického myšlení I – základní školení, avšak lze ho využít i samostatně.

Program setkání

 • Seznámení s jednotlivými fázemi modelu RWCT, tedy modelem Čtením a psaním ke kritickému, E – U – R = evokace - uvědomění si nové informace - reflexe.  Jak vést žáky
  ke kritickému myšlení.

 • Metody kritického myšlení individuální vs. skupinové: volné psaní, brainstorming, kostka, pětilístek, diamant, kmeny
  a kořeny, párová diskuze, skládankové učení, párové čtení, učíme se navzájem, klíčová slova, diskuzní pavučina, uznání/otázka, I.N.S.E.R.T., podvojný deník, potrojný deník, poslední slovo patří mně, sněhová koule, volné psaní atd.

 • Práce s texty a přenos aktivit na interaktivní tabuli nebo
  na žákovské zařízení, využití online aplikací pro tvorbu grafických organizérů. Propojení všech fází v rámci vyučovací hodiny a náměty s konkrétními ukázkami v různých předmětech pro 1. i 2. stupeň základní školy.

 • Korespondence papírových aktivit s interaktivními pomocí SMART Výukového softwaru (SMART res 2)
  a předdefinovaných interaktivních cvičení SMART lab.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita a) čtenářská gramotnost.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů