CG8_08 - Skupinová výuka a čtenářská gramotnost

Skupinová výuka je v dnešní době často skloňovaným pojmem. Dá se říci, že každý učitel se ji do svých hodin snaží zařazovat. Je dobré si uvědomit, že díky skupinové práci žáci získávají dovednosti, které často označujeme jako měkké dovednosti (soft skills). Ve školském prostředí je známe pod pojmem dovednosti pro 21. století a patří
k nim schopnost komunikovat a kooperovat, řešit problémy
a vyjednávat o nich, schopnost plánovat, organizovat a také nezbytná schopnost sebereflexe. To vše je postavené na aktivním přístupu žáků k procesu (sebe)vzdělávání. Obecně je můžeme pojmenovat jako kompetence v oblasti chování. Nenásilnou formou se díky skupinové výuce rozvíjí čtenářská gramotnost, především v oblasti ověřování a práce s informacemi.

Vzdělávacím cílem tohoto školení je zkouška a nácvik, jak je jednoduché pomocí skupinové práce nenásilně rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků, tj. podpořit rozvoj dovednosti čtení, psaní
a porozumění čtenému. Školení je tedy zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daném tématu a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti čtenářské gramotnosti
na 1. a 2. stupni ZŠ.

Školení seznámí účastníky s různými možnostmi skupinové výuky,
s jejími principy, rolemi žáků i učitele ve třídě. Nabídne účastníkům praktické ukázky a aktivní trénink různých forem skupinové práce
a možnosti dělení na skupiny. Účastníci školení si kromě klasických forem práce s papírem a tužkou vyzkouší možnosti zapojení ICT.

Program setkání

 • Principy skupinové výuky 
  • Pojem skupinová výuka: jeho vymezení, principy, její hlediska a fáze. Tipy pro zapojení skupinové práce
   do klasické vyučovací hodiny. Nástin pojmu týmová výuka.
  • Dělení do skupin - typy skupin, jejich dělení (homogenní/heterogenní skupiny), možnosti klasické, nebo s využitím technologií (ukázky nástrojů a aplikací pro tvorbu skupin).
  • Pravidla skupinové výuky - stanovení a sestavení (vlastní tvorba).
  • Role žáků a učitele - výběr role, princip “kolotoče” u žáků, zapojení technologií, dovednosti učitele.
  • Pozitiva a jak je efektivně využívat a negativa skupinové výuky a jak je řešit.

 • Skupinová výuka a technologie
  • Nácvik různých typů aktivit: 
   • i. zadání úkolů/aktivit totožných pro všechny skupiny - výhody/nevýhody, tvorba ukázkových materiálů,
   • ii. různé zadání úkolů/aktivit pro jednotlivé skupiny - výhody/nevýhody, dostupné zdroje textů, 
   • iii. nácvik dramatizace textu, metoda skládankové učení. 
  • QR kódy ve výuce - využití ve škole i mimo ni, tvorba.
  • Prezentace výsledků práce skupiny - forma, pravidla, výstupy bez i s využitím technologií. 
  • Sebereflexe a reflexe - formy, možnosti využití technologií.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita a) čtenářská gramotnost.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů