CG8_02 - Rozvoj čtenářské gramotnosti v přírodovědných a matematických předmětech

Školení účastníka cíleně provede běžnými situacemi ze života, aby si uvědomili, že gramotnosti se vzájemně prolínají a doplňují. Prakticky si vyzkouší, jak je čtenářská gramotnost důležitá nejen pro práci
s odbornými texty v přírodovědných předmětech, ale že neúspěch například v matematice nemusí být dán neznalostí žáka, ale třeba jen nepochopením předloženého textu, tedy nižší úrovní čtenářské gramotnosti. Na konkrétních experimentech budou realizovat základní prvky badatelské a mediální výuky.

Jedním ze vzdělávacích cílů tohoto školení je “pochopení”, že v době technologií, které žáky obklopují v jejich každodenním životě doslova na každém kroku, je počítač nebo tablet nebo „smart“ mobilní telefon především nástrojem pro vlastní práci (v našem případě nejen při badatelské výuce), tj. nositelem informace, nástrojem
pro zpracování výstupů a také pro jejich následné prezentování. 

Program setkání

  • Věda kolem nás

Badatelsky orientovaná výuka - kombinuje praktickou práci žáků při realizaci pokusu a také problémovou výuku
při hledání řešení problému. To vše bude podloženo hledáním a výběrem informací, jejich zpracováním,
po uskutečnění konkrétního pokusu také prezentací výsledků měření a sdělení řešení problému. Práce
s odbornými texty, čtení v mapách, grafech nebo různých schématech, nebo pečlivé nastudování pracovních postupů.
Seznámení se základními principy badatelské výuky, které lze aplikovat nejen ve všech přírodovědných předmětech,
ale i v matematice nebo humanitních předmětech včetně výchov. Správná věda se dnes neobejde bez financí, proto se zaměříme mimo jiné na témata, která v sobě kombinují finanční a matematickou gramotnost. Navíc globálním jazykem vědy je angličtina, a tak si ukážeme, jak zapojit cizí jazyk do výuky přírodních věd a naopak, jak do cizího jazyka zapojit přírodovědná témata.

  • Využití technologií jako prostředku k tvorbě materiálů
    i realizaci experimentu

Technologie jsou nástrojem pro tvorbu pomůcek
v návaznosti na téma výuky, vyhledávání potřebných informací anebo odborných textů aj. a můžeme je využít při realizaci experimentu. Mnohé školy dnes využívají některé experimentální sady senzorů a čidel, které lze zapojit
do výuky různých předmětů (ne pouze ve výuce přírodních věd), a rozšířit tak potenciál technologické pomůcky.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita a) čtenářská gramotnost.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů