Nalezeno 72 výsledků

Školení propojuje inovace vzdělávacího obsahu s rozvojem klíčových kompetencí pedagogů,  a to zejména kompetencí k vytváření příslušného výukového materiálu na podporu vytváření podmínek pro předškolskou přípravu děti v matematické pregramotnosti. Nabízí účastníkům semináře příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i dětí v oblastech, které se mohou propojovat a přinášet nové impulzy a obohacení v oblasti seznamování s okolním světem. Využití moderních didaktických pomůcek, vzdělávacích prostředků, programového vybavení a online nástrojů ve výchovně vzdělávacím procesu zaměřeném na podporu všestranného rozvoje.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Stupeň: Mateřská škola
1 800

Školení propojuje inovace vzdělávacího obsahu s rozvojem klíčových kompetencí pedagogů,  a to zejména kompetencí k vytváření příslušného výukového materiálu na podporu vytváření podmínek pro předškolskou přípravu děti v matematické pregramotnosti. Nabízí účastníkům semináře příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i dětí v oblastech, které se mohou propojovat a přinášet nové impulzy a obohacení v oblasti seznamování s okolním světem. Využití moderních didaktických pomůcek, vzdělávacích prostředků, programového vybavení a online nástrojů ve výchovně vzdělávacím procesu zaměřeném na podporu všestranného rozvoje.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Stupeň: Mateřská škola
1 800

Cílem školení je seznámení pedagogů s možnostmi polytechnického vzdělávání. Seminář nastíní pedagogům formy pro zapojení žáků do různých vzdělávacích oblastí. Dále účastníci zjistí, jak pomocí polytechnického vzdělávání rozvíjet klíčové kompetence žáků a studentů a to nejen kompetence k řešení problémů, pracovní kompetence, komunikativní kompetence, ale i tzv. soft skills, kreativitu a samostatnost. Školení nabízí účastníkům příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i svých žáků při výchovně-vzdělávacím procesu. Cílem je účastníkům poskytnout nezbytný základ pro to, aby mohli polytechnické vzdělávání představit svým žákům a motivovat je k další samostatné práci.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
1 800

Cílem školení je ovládnutí práce s efektivními edukativními pomůckami, které rozvíjí: logické myšlení kreativitu a samostatnost kompetence k řešení problémů (při řešení úkolů dle konkrétního zadání) kompetence k plánování a organizování práce aktivní přístup žáka Účastníci semináře se během kurzu seznámí s různými typy robotických hraček a jejich využitím ve výuce. Naučí se ovládat roboty, vč. jeho kalibrace na různých podkladech a načítání programu do robota. Osvojí si jak práci s robotem při využití papírového podkladu a fixů, tak práci s robotem při využití počítače. Absolventi kurzu budou znát různé možnosti využití robotických hraček ve výuce, budou umět využít aktivity vhodné pro různé typy předmětů i aktivity, které zasahují více předmětů a jsou tak využitelné v rámci mezipředmětových vztahů.  Školení je velmi silným nástrojem pro rozšíření spolupráce „informatikářů“ a ostatních aprobací a pro přirozené zavedení „informatické“ pomůcky do „neinformatických“ předmětů. Školení nabízí účastníkům příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i svých žáků při výchovně-vzdělávacím procesu. Cílem je účastníkům poskytnout nezbytný základ pro to, aby mohli robotiku představit svým žákům a motivovat je k další samostatné práci.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
1 800

Cílem školení je seznámení pedagogů s možnostmi polytechnického vzdělávání, speciálně robotiky. Seminář nastíní pedagogům formy pro zapojení žáků do různých vzdělávacích oblastí. Dále účastníci zjistí, jak pomocí robotiky rozvíjet klíčové kompetence žáků a studentů, a to nejen kompetence k řešení problémů, pracovní kompetence, komunikativní kompetence, ale i tzv. soft skills, kreativitu a samostatnost. Školení nabízí účastníkům příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i svých žáků při výchovně-vzdělávacím procesu. Cílem je účastníkům poskytnout nezbytný základ pro to, aby mohli polytechnické vzdělávání představit svým žákům a motivovat je k další samostatné práci. Po absolvování školeí účastníci získají zcela nový pohled na využití robotických stavebnic, dokáží sestavit základní robotické modely a naprogramovat je, čímž se získají praktickou zkušenost pro následné využití ve výuce.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
1 800

Cílem školení je seznámení pedagogů s možnostmi polytechnického vzdělávání, speciálně robotiky. Seminář nastíní pedagogům formy pro zapojení žáků do různých vzdělávacích oblastí. Dále účastníci zjistí, jak pomocí robotiky rozvíjet klíčové kompetence žáků a studentů, a to nejen kompetence k řešení problémů, pracovní kompetence, komunikativní kompetence, ale i tzv. soft skills, kreativitu a samostatnost. Školení nabízí účastníkům příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i svých žáků při výchovně-vzdělávacím procesu. Cílem je účastníkům poskytnout nezbytný základ pro to, aby mohli polytechnické vzdělávání představit svým žákům a motivovat je k další samostatné práci. Po absolvování školeí účastníci získají zcela nový pohled na využití robotických stavebnic, dokáží sestavit základní robotické modely a naprogramovat je, čímž se získají praktickou zkušenost pro následné využití ve výuce. Školení navazuje na školení POL8_03 - Polytechnické vzdělávání s robotickými stavebnicemi .

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
1 800

Cílem školení je zvýšení kompetence pedagogických pracovníků v oblasti využití moderních technologií. Absolventi získají dovednosti v tvorbě 3D modelů a jejich využití ve výuce. Absolventi, kteří nevyučují informatiku, si posílí jistotu v ovládání počítačových technologií. Účastníci školení se seznámí s prostředím pro tvorbu 3D modelu, naučí se tvořit 3D model v digitální podobě a převádět a upravovat jej do potřebného formátu vhodného pro 3D tiskárnu. Budou umět vyřešit důvody chybně vytištěného modelu. Po absolvování kurzu budou schopni získané znalosti aplikovat ve vyučovacím procesu a motivovat tak žáky k rozvoji technických dovedností. Školení nabízí účastníkům příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i svých žáků při výchovně-vzdělávacím procesu. Cílem je účastníkům poskytnout nezbytný základ pro to, aby mohli polytechnické vzdělávání představit svým žákům a motivovat je k další samostatné práci.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
1 800

Cílem školení je seznámení pedagogů s možnostmi polytechnického vzdělávání. Seminář nastíní pedagogům formy pro zapojení žáků do různých vzdělávacích oblastí, ukáže jim možnosti propojení různých předmětů, seznámí je s možnostmi a výhodami projektové STEAM výuky. Dále účastníci zjistí, jak pomocí polytechnického vzdělávání rozvíjet klíčové kompetence žáků a studentů a to nejen kompetence k řešení problémů, pracovní kompetence, komunikativní kompetence, ale i tzv. soft skills, kreativitu a samostatnost. Školení nabízí účastníkům příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých , ale i svých žáků při výchovně-vzdělávacím procesu. Cílem je účastníkům poskytnout nezbytný základ pro to, aby mohli polytechnické vzdělávání představit svým žákům a motivovat je k další samostatné práci. Cílem školení je zvýšení kompetence pedagogických pracovníků v oblasti využití moderních technologií. Absolventi, kteří nevyučují informatiku, si posílí jistotu v ovládání počítačových technologií.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
1 800

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů