Nalezeno 72 výsledků

Základním cílem školení je podpora inovativního a atraktivního přístupu k obsahu vzdělávacího procesu s respektováním rozvoje klíčových kompetencí žáků pro řešení zadaných úkolů vlastními postupy a vlastním tempem. Účastníkům školení budou předány příklady aktivit, které je budou motivovat k využití moderních didaktických pomůcek v přípravě žáků pro jejich kvalitní uplatnění v dalším vzdělávání i v zaměstnání. Žáci tak mohou získat pozitivnější přístup k vyučování, neboť jim bude poskytnuta možnost aktivně se podílet na jeho průběhu. Školení tedy ukáže účastníkům způsob, jak získat kladný postoj k užívání technického a programového vybavení (včetně online nástrojů), a tím zvýšit motivaci žáků ke vzdělávání. Obsah školení odráží současné trendy a požadavky na e-gramotnost učitele. Účastníci získají praktické dovednosti v základní práci s počítačem, se soubory, textovým dokumentem, tabulkovým kalkulátorem (tvorba tabulek a grafů), tvorbou prezentací. V neposlední řadě je součástí školení i úvod do prostředí SMART Notebooku. Zapojení ICT technologií bude s novým Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání napříč všemi předměty.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
1 800

Obsah školení odráží současné trendy a požadavky na výuku finanční gramotnosti na základní škole v návaznosti na Standard finanční gramotnosti (2017). Základním cílem školení je podpora inovativního a atraktivního přístupu k obsahu vzdělávacího procesu s respektováním rozvoje klíčových kompetencí žáků pro řešení zadaných úkolů vlastními postupy a vlastním tempem. Účastníkům školení budou předány příklady aktivit, které je budou motivovat k využití moderních didaktických pomůcek v přípravě žáků pro jejich kvalitní uplatnění v dalším vzdělávání i v zaměstnání. Žáci tak mohou získat pozitivnější přístup k vyučování, neboť jim bude poskytnuta možnost aktivně se podílet na jeho průběhu. Školení tedy ukáže účastníkům způsob, jak získat kladný postoj k užívání technického a programového vybavení (včetně online nástrojů), a tím zvýšit motivaci žáků ke vzdělávání.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
1 800

Obsah školení odráží současné trendy a požadavky na výuku matematiky v souvislosti s využíváním internetových zdrojů a nástrojů, které umožňují vytvářet vlastní aktivity pro zpětnou vazbu žáků. Základním cílem školení je podpora inovativního a atraktivního přístupu k obsahu vzdělávacího procesu s respektováním rozvoje klíčových kompetencí žáků pro řešení zadaných úkolů vlastními postupy a vlastním tempem. Účastníkům školení budou předány příklady aktivit, které je budou motivovat k využití moderních didaktických pomůcek v přípravě žáků pro jejich kvalitní uplatnění v dalším vzdělávání i v zaměstnání. Žáci tak mohou získat pozitivnější přístup k vyučování, neboť jim bude poskytnuta možnost aktivně se podílet na jeho průběhu. Školení tedy ukáže účastníkům způsob, jak získat kladný postoj k užívání technického a programového vybavení (včetně online nástrojů), a tím zvýšit motivaci žáků ke vzdělávání.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
1 800

Robotika je obor, který se velice rychle rozvíjí. Roboti se stávají nedílnou součástí našeho života a pomocníky v různých oborech i domácnostech. A protože roboty je potřeba naprogramovat, je otázka kódování (programování) pro výuku stále aktuálnější. Toto školení provede základními principy kódování pro žáky 1. i 2. stupně základní školy. Základním prostředkem pro praktické ukázky kódování jsou zvoleni roboti - ozoboti. Logické hry jako nástroj v podobě atraktivní, zajímavé a motivační didaktické učební metody. Jde o velmi konstruktivní, kreativní, rozsáhlý a pestrý systém aktivit, nabízející spoustu možností, jak probíranou látku uchopit zcela jiným způsobem a oslovit žáky se stejným výukovým obsahem, ale naprosto jinou formou, resp. se jedná o celkové oživení výkladové části novým způsobem. Je potřeba techniku zvládnout, naučit se s ní pracovat a využít ji ve výchovně vzdělávacím procesu, a to zejména pro podporu rozvoje abstrakce, předvídání, logiky, tvořivosti a postřehu. Školení propojuje inovace vzdělávacího obsahu s rozvojem klíčových kompetencí žáků, a to zejména kompetencí k řešení problémů, aplikace logického myšlení a kreativity. Cílem školení je poskytnout učitelům základní teoretické znalosti a zejména pak praktické dovednosti při tvorbě a aplikaci logických her ve výuce s následnou aplikací na samotné žáky.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Předmět: Matematika a její aplikace
1 800

Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností a kompetencí v oblasti matematické gramotnosti při výuce 1. a 2. stupni základních škol. Školení bude názorně ukazovat konkrétní příklady využití SMART Výukového softwaru, které pomáhají výuku nejenom zpestřit, ale i udělat názornější, často přesnější a rozhodně přitažlivou pro žáky i učitele. Nepůjde pouze o nějaký popis postupů, ale o předání zkušeností učitelů z praxe, kteří technologie využívají při vlastní výuce dlouhodobě a často každou vyučovací hodinu. V každém bloku bude poukázáno i na vhodnost využití získaných znalostí z hlediska struktury vyučovací hodiny: motivace, výklad, procvičování, domácí úkoly, zpětná vazba. Základním cílem školení je podpora inovativního a atraktivního přístupu k obsahu vzdělávacího procesu s respektováním rozvoje klíčových kompetencí žáků pro řešení zadaných úkolů vlastními postupy a vlastním tempem. Účastníkům školení budou předány příklady aktivit, které je budou motivovat k využití moderních didaktických pomůcek v přípravě žáků pro jejich kvalitní uplatnění v dalším vzdělávání i v zaměstnání. Žáci tak mohou získat pozitivnější přístup k vyučování, neboť jim bude poskytnuta možnost aktivně se podílet na jeho průběhu.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Předmět: Matematika a její aplikace
1 800

Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností a kompetencí v oblasti matematické gramotnosti při výuce 1. a 2. stupni základních škol. Školení bude názorně ukazovat konkrétní příklady využití SMART Výukového softwaru, které pomáhají výuku nejenom zpestřit, ale i udělat názornější, často přesnější a rozhodně přitažlivou pro žáky i učitele. Nepůjde pouze o nějaký popis postupů, ale o předání zkušeností učitelů z praxe, kteří technologie využívají při vlastní výuce dlouhodobě a často každou vyučovací hodinu. Ve školení bude poukázáno i na vhodnost využití získaných znalostí z hlediska struktury vyučovací hodiny: motivace, výklad, procvičování, domácí úkoly, zpětná vazba. Základním cílem školení je podpora inovativního a atraktivního přístupu k obsahu vzdělávacího procesu s respektováním rozvoje klíčových kompetencí žáků pro řešení zadaných úkolů vlastními postupy a vlastním tempem. Účastníkům školení budou předány příklady aktivit, které je budou motivovat k využití moderních didaktických pomůcek v přípravě žáků pro jejich kvalitní uplatnění v dalším vzdělávání i v zaměstnání. Žáci tak mohou získat pozitivnější přístup k vyučování, neboť jim bude poskytnuta možnost aktivně se podílet na jeho průběhu. Školení navazuje na školení MG8_05 - Základní nástroje SMART Výukového software pro výuku matematické gramotnosti , ale lze jej absolvovat i samostatně.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Předmět: Matematika a její aplikace
1 800

Máte pocit, že rýsování na křídovou tabuli žáky nemotivuje a pro vás je to nepraktické? Chtěli byste to zkusit jinak? Máte možnost využít různé nástroje ke zvýšení názornosti a celkové motivaci žáků během výuky geometrie. Zejména se naučíte maximálně využít aplikaci nástrojů SMART Výukového softwaru s důrazem na Geogebru a následně i dalších nástrojů, které se snadno ovládají a nabízejí tolik potřebnou názornost. Rýsujme pomocí interaktivních pomůcek, ukažme si aplikace, které vám umožní si složitější konstrukce uložit a poté je opakovaně přehrávat. Naučme se připravit vlastní interaktivní konstrukce. Obsah školení odráží současné trendy a požadavky na rozvoj geometrické představivosti žáků s využitím jednoduchých nástrojů a interaktivních pomůcek.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Předmět: Matematika a její aplikace
1 800

Matematická gramotnost je přirozenou součástí i dalších předmětů, jako jsou např. informatika, fyzika, chemie. Ukázat provázání matematiky s jinými předměty, její důležitost při řešení početních a problémových situacích ve fyzice, chemii, biologii, zeměpisu, přírodovědě je jedním z cílů tohoto školení. Důraz je kladen na ukázání názornosti a zajímavosti při využití slovních úloh, řešení fyzikálních a chemických výpočtů, zeměpisných a přírodovědných problémů aj. Účastníci se naučí aplikovat nástroje SMART Výukového software pro zlepšení geometrické představivosti žáků, používat další nástroje zmíněného software, které se snadno ovládají a jsou pro děti názorné. Obsah školení odráží současné trendy a požadavky na mezipředmětové vztahy. Matematiku jako nástroj potřebují další vědní obory - fyzika, zeměpis, biologie, chemie, informatika a další.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Předmět: Matematika a její aplikace
1 800

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů