Nalezeno 72 výsledků

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti rozvoje cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ. Vzdělávací cíle jsou sestaveny z perspektivy účastníka školení: Účastníci umí používat pokročilé základní i pokročilé funkce interaktivních učebnic. Účastníci znají a dokážou vyhledat zdroje interaktivních materiálů a pracovních listů vhodných pro výuku cizích jazyků a ví, jak je zapojit do výuky.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Předmět: Cizí jazyk
1 800

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti rozvoje cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ. Vzdělávací cíle jsou sestaveny z perspektivy účastníka školení: Účastníci dokáží připravit a zrealizovat projektovou výuku pro své žáky. Účastníci znají informace k autorskému zákonu a v jeho souladu zpracovávají projekty. Účastníci vytvoří přípravu pro výukovou aktivitu „projektová výuka“. Účastníci vědí, kde hledat inspiraci pro přípravu jazykových projektů.  

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Předmět: Cizí jazyk
1 800

Školení je určeno pro začátečníky a mírně pokročilé uživatele – vše prakticky s důrazem na učitelskou praxi, konkrétně ovládání a nastavení tabule a SW, lišta nástrojů, plovoucí nástroje, záložky, nástroje, činnosti, doplňky, pracovní plocha, práce s inkoustem a popisovači, mazání, tvary a objekty, stínování. Galerie, obrazovka, vlastnosti, klonovač, seskupení, digitalizace, vrstvy, zamykaní, odkazy a zvuk, aj. Školení propojuje inovativní přístup ke vzdělávacímu obsahu s rozvojem klíčových kompetencí žáků, a to zejména kompetencí pro řešení zadaných úkolů vlastními postupy. Účastníkům školení budou předány nejenom znalosti práce s ICT, ale i konkrétní příklady vhodného využití ICT při výuce. Dojde tak k rozšíření znalostí a dovedností nejenom pedagogů, ale i žáků v oblastech využití moderních didaktických pomůcek, vzdělávacích prostředků a online nástrojů ve výchovně vzdělávacím procesu zaměřeném na podporu rozvoje využití ICT ve všech předmětech.

Určeno pro: Učitel
Úroveň: Začátečník
Délka: Celodenní
1 800

Školení je určeno pro středně pokročilé a pokročilé uživatele – vše prakticky s důrazem na učitelskou praxi – konkrétně, prohlížeč, export a import, motivy a vzhled, zarovnání, kapátko, tabulky, animace, můj obsah, 3D objekty, strukturování stránek, vytahovací záložky, videozáznam, YTB přehrávač, bloky, tvůrce cvičení, nahrávání stránky, pravidla vzhledu, aktivity LAB a cloud, další galerie, on-line řešení, aj. Školení propojuje inovativní přístup ke vzdělávacímu obsahu s rozvojem klíčových kompetencí žáků, a to zejména kompetencí pro řešení zadaných úkolů vlastními postupy. Účastníkům školení budou předány nejenom znalosti práce s ICT, ale i konkrétní příklady vhodného využití ICT při výuce. Dojde tak k rozšíření znalostí a dovedností nejenom pedagogů, ale i žáků v oblastech využití moderních didaktických pomůcek, vzdělávacích prostředků a online nástrojů ve výchovně vzdělávacím procesu zaměřeném na podporu rozvoje využití ICT ve všech předmětech.

Určeno pro: Učitel
Úroveň: Pokročilý
Délka: Celodenní
1 800

Základy programování ve Scratchi jsou nezbytnou součástí kompetencí jak učitelů ICT, tak žáků samých, kteří je pak využijí buď při své vlastní kreativní tvorbě programů nebo her, tak při navazujícím studiu na střední škole. Je potřeba k programování přistupovat jako k nezbytnosti a dosáhnout skutečnosti, že každý žák dokáže naprogramovat jednoduchý program nebo hru. Celkově je potřeba zaměřit se na využití těchto nástrojů z hlediska výuky, vtáhnout učitele do digitálního světa a umožnit mu zapojit aktivně žáky do procesu sebe vzdělání s podporou programování. Nemá význam zabývat se teoretizováním, ale je skutečně potřeba vycházet z již ověřených praktických úloh a postupovat od úplných základů až po tvorbu her, následně pak tvorbu a editaci složitějších projektů krok za krokem vhodně doplněných metodickým výkladem s kompletním odborným vysvětlením pro začínající učitele. Využití cloudové aplikace zdarma s možností stažení do PC. Zaměření na podporu výuky programování prakticky s ohledem na věkové skupiny žáků a schopností učitele.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Předmět: ICT a digitální technologie
1 800

Autorský zákon představuje ve výuce vzhledem k současnému využívání digitálních učebních materiálů a zdrojů z internetu základní dokument, který učitele i žáky seznamuje s problematikou užití těchto děl ve výuce, definuje podmínky užití a způsoby, jak vše udělat, aby to bylo správně podle zákona. Problematika tohoto zákona je mezi učiteli i žáky vnímána spíše negativně a leckdy není zcela přesně dodržena. Je nezbytné učitelům přiblížit zákon takovým způsobem, aby ho vzali za svůj a následně pak předali tuto informaci i svým žákům. Celkově je potřeba se zaměřit zejména na části zákona související s výukou, resp. zaměřené na učitelskou praxi, zejména pak z oblasti kopírování studijních materiálů. Dále je nutné přiblížit formou rozboru vhodné licence. Následně osvětlit problematiku a podmínky citování. Ukázat vhodné zdroje digitálních materiálů na internetu a poukázat na podobu jejich užití včetně citování. Finálně pak seznámit učitele s přehledem organizací oprávněných k výkonu kolektivní správy práv. Téma je využitelné ve výuce všech předmětů pro všechny obory. Důraz je kladen jak na teoretickou znalost, tak na praktickou zkušenost, přičemž budou účastníkům nabídnuty příklady využití k rozvoji klíčových kompetencí. Seminář bude veden formou prezentace, řízené diskuse, praktických ukázek.

Délka: Celodenní
Předmět: ICT a digitální technologie
1 800

Současný svět je svým způsobem závislý na internetu, a tak jako nám poskytuje řadu užitečných informací, služeb, nástrojů, aplikací a možností, tak bohužel skrývá i řadu nebezpečí v podobě nutnosti používat bezpečná hesla, sextingu, virů a podvodných zpráv, kyberšikany, kybergroomingu, kyberstalkingu, happy slappingu, phishingu, pharmingu, trollingu, aj. Je nutné se s těmito aspekty seznámit, chápat je jako potenciální nebezpečí a naučit se proti nim bránit, a nikoliv je ignorovat. Existuje řada bezpečnostních prvků a pravidel chování, která nás dokáží v základním režimu ochránit. Průřezově je potřeba pochopit důležitost ochrany před uvedenými hrozbami internetového prostředí. Poukázat na viry a jejich nebezpečnost z hlediska práce pedagoga, ale i žáka. Celkově je potřeba zaměřit se na využití ochranných prvků a specifických pravidel chování z hlediska výuky, vtáhnout učitele do digitálního světa těchto aplikací a pravidel a umožnit mu vytvořit podmínky pro vzájemnou bezpečnou komunikaci a sdílení informací s ochranným prvkem a dle vhodných pravidel.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Předmět: ICT a digitální technologie
1 800

Současný trend využívání ICT technologií vede k postupnému přechodu k cloudovým řešením a on-line službám. Tyto služby mimo jiné představují i velmi zajímavou možnost, jak vytvářet dokumenty, tabulky a prezentace bez nutnosti instalace kancelářského balíku, ať už v placené či neplacené verzi. Dále jsou nabízeny rozsáhlé možnosti využití mailu, kontaktů a kalendáře. V neposlední řadě je pak možnost vytvářet velmi rychle formuláře, ať už pro zjišťování podstatných dat nebo k testování získaných znalostí. Finálně jsou také k dispozici nástroje pro správu přiděleného disku a komunikační kanál, jako pro volání, tak „chatování“, apod. Řadě těchto nástrojů je nabízena různými subjekty v různé podobě a verzích, od placených až po free verze. Celkově je potřeba zaměřit se na využití těchto nástrojů z hlediska výuky, vtáhnout učitele do digitálního světa těchto aplikací a umožnit mu zjednodušit domácí přípravu žáka, vytvořit podmínky pro vzájemnou komunikaci, sdílení informací a sledování akcí. Téma je využitelné ve výuce všech předmětů pro všechny obory. Důraz je kladen jak na základní seznamovací teoretickou znalost, tak na praktickou zkušenost, přičemž budou účastníkům nabídnuty příklady využití k rozvoji klíčových kompetencí. Ukážeme si práci s komunikačními nástroji, resp. Gmail, Hangouts, Kalendář a Google+, rozšířená práce s Diskem a rozšířená práce s nástroji pro spolupráci Dokumenty, Tabulky, Formuláře, Prezentace, weby. Vše v prostředí G Suite přímo na školení krok za krokem.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
Předmět: ICT a digitální technologie
1 800

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů