ICT8_09 - Jak na prezentace

Školení nabízí účastníkům semináře příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých ale i žáků
v oblastech tvorby prezentace a prezentování včetně sebereflexe. Účastníci získají pozitivní vztah k dané problematice, pochopí její důležitost a nezbytnost ve výuce, neboť se s problematikou tvorby prezentace a prezentování setkávají denně, aniž by si to uvědomovali. Získají praktickou zkušenost pro následnou aplikaci ve výuce. Cílem vzdělávací akce je poskytnout učitelům teoretické znalosti a praktické dovednosti při tvorbě prezentace a prezentování ve výuce s následnou aplikací na samotné žáky.

Program setkání

 • Co je prezentace
  Seznámení s problematikou tvorby prezentace, proč a jak tvořit, druhů software pro jejich tvorbu a doporučení
  pro tvorbu s důrazem na využití v pedagogické praxi.

 • Tvoříme prezentaci
  Praktické ukázky tvorby s přímou tvorbou prezentací
  dle doporučených postupů krok za krokem pod vedením lektora s příklady z praxe.

 • Jak prezentovat
  Seznámení s problematikou prezentování, prací s trémou, gestikulací, prací s žáky, techniky lámání ledů, zaujmutí, sebereflexe a doporučení pro využití v pedagogické praxi.

 • Prezentujeme
  Praktické ukázky prezentování, práce s trémou, čtení
  a používání gest, práce s žáky, motivační prvky, sebekritika
  a sebehodnocení na reálných příkladech z praxe.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita h) ICT.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů