ICT8_07 - Jak na video a QR kódy

Současný trend využívání ICT technologií vede k postupnému přechodu k cloudovým řešením a on-line službám. Tyto služby mimo jiné představují i velmi zajímavou možnost, jak vytvářet videa
a videosekvence s jejich následným publikováním vybrané skupině respondentů nebo celému světu pomocí internetu. Dále pak vzhledem k neustále rostoucímu nezájmu žáků o literární publikace
v psané podobě, ať už tištěné nebo datové, resp. k faktu, že žáci ztrácejí potřebu číst, dochází k nárůstu zájmu ze strany žáků
o výukové video moduly.

Pro pochopení aplikace QR kódu ve výuce je zapotřebí se nejprve seznámit s problematikou kódů jako takových, resp. co jsou to čárové kódy a k čemu se v současné době využívají. Jaké jsou možnosti z hlediska čtení QR kódu, resp. jak takový kód přečíst
a využít tak informaci v něm zakódovanou, jaké máme k dispozici čtečky QR kódů včetně free verzí. Mimo to pak jaké jsou možnosti
z hlediska vytváření QR kódu, resp. jak vytvořit vlastní QR kód a uložit do něj požadovanou informaci, kterou chceme předat např. žákům
a jaké máme k dispozici generátory QR kódů včetně free verzí.
V neposlední řadě pak možnosti grafické úpravy QR kódu
a bezpečnost při práci s QR kódy. Přiblížení budoucnosti využití QR kódu a samozřejmě aplikovatelnost ve výchovně vzdělávacím procesu. Celkově je potřeba zaměřit se na využití QR kódů z hlediska výuky, vtáhnout učitele do digitálního světa a umožnit mu zjednodušit domácí přípravu žáka, vytvořit podmínky pro vzájemnou komunikaci a sdílení informací.

Program setkání

 • Video a YouTube
  Seznámení s problematikou digitálního videa a cloudového řešení v podobě portálu YouTube, seznámení s jednotlivými nástroji a jejich využitím v pedagogické praxi.

 • Video a zveřejnění na YouTube
  Lektor předvede kompletní postup práce s videem a jeho publikováním krok za krokem a následně nechá účastníky pod dohledem praktikovat stejný postup, resp. účastníci pod dohledem lektora aplikují získané poznatky a dovednosti. Lektor představí jednotlivé možnosti, a to informace
  a nastavení, vylepšení, zvuk, závěrečná obrazovka a poznámky, karty, skryté titulky, stažení, propagace, smazání, nastavením požadovaných parametrů, dále pak správu videí, správu kanálu, tvorbu video sekvencí, analýzu dat, přímý přenos, filtry, efekty,
  rozmazání atd.

 • Problematika QR kódu
  Seznámení s komplexní problematikou čárových kódů a 2D
  a QR kódů s důrazem na jejich využití. Ukázky jednotlivých kódů.

 • Čtení a generování QR kódu
  Konkrétní představení vybraných čteček a generátorů QR kódů. Zaměření na free verze a on-line varianty. Způsoby čtení
  a tvorby QR kódu. Možnosti grafické úpravy QR kódu. Účastníci si vyzkouší čtení a generování QR kódů včetně možnosti grafické úpravy QR kódu. Otázky kolem bezpečnosti QR kódů.

 • Vlastní QR kód
  Principy generování vlastního QR kódu. Účastníci si vyzkouší vytvořit a následně přečíst vlastní QR kód.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita h) ICT.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů