DVPP do šablon II - čtenářská gramotnost

Pojďme chápat čtenářskou gramotnost komplexně a bez rozdílů! Proč je pro žáky důležitá čtenářská gramotnost? Jak na vyhledávání informací v textu a jak je posuzovat, jaké z nich vysuzovat závěry a jak je interpretovat? Co je to pozitivní návyk, proč je pro výuku důležitý a jak s ním pracovat? Tato témata jsou klíčová nejen
pro učitele, ale i pro jejich žáky, pojďme objevit krásy čtenářství.

Školení AV MEDIA jsou zaměřena na podporu digitálních kompetencí ruku v ruce
s rozvojem čtenářské gramotnosti
, na metody kritického myšlení (pětilístek, diamant, akvárium, V-CH-D, Alfa box, čtení s předvídáním, myšlenkové mapy aj.)
a práci s nástroji, které můžete využívat při formativním hodnocení a to tak, aby to bavilo Vás i žáky. Naučíme se používat možnosti zpětné vazby, které nabízí SMART Výukový software, vyzkoušíme i nástroje, které jsou k dispozici online. Nabídneme Vám praktické ukázky, jak zapojit do výuky dnes již všudy přítomné QR kódy
a naučíme se je také vytvářet. Zaměříme se i na širokou škálu aplikací, které jsou
k dispozici zdarma a na interaktivní a metodickou podporu dysporuch s využitím SMART Výukového softwaru. Vyzkoušíme si i skupinovou práci, která nenásilnou formou rozvíjí čtenářskou gramotnost a na metody, které jsou vhodné
do čtenářských dílen (tiché - volné čtení, párové sdílení, skupinové sdílení, čtenářský strom, poutač na knihu, tvorba plakátu, flipbooků, lapbooků aj).

 

V běžném životě se vás nikdo neptá, jestli jste matematik, fyzik, nebo češtinář. Pravděpodobně se vás zeptá, jestli čtete. Přestaňme rozdělovat gramotnosti podle oboru, ale jednoduše je využívejme, stejně jako to děláme v běžném životě. Z toho vyplývá, že všechny níže uvedené bloky lze nabízet škole jako školení celého pedagogického sboru. Každý blok obsahuje vždy aktivity jak pro 1., tak i 2. stupeň ZŠ.
 
Součástí 10 nových 8 hodinových školení zaměřených na čtenářskou gramotnost je  školení Rozvoj čtenářské gramotnosti v přírodovědných a matematických předmětech, které vám pomůže si uvědomit, jak se gramotnosti v reálném životě prolínají.

Prakticky si vyzkoušíte, jak je čtenářská gramotnost důležitá nejen pro práci
s odbornými texty v přírodovědných předmětech, ale že neúspěch například
v matematice nemusí být dán neznalostí žáka, ale třeba jen nepochopením předloženého textu, tedy nižší úrovní čtenářské gramotnosti.

Kromě odborné teorie Vám nabízíme především „hravou“ praktická část školení, která se zaměřuje na využití interaktivních technologií ve výuce a je připravena týmem učitelů s mnohaletou praxí. Součástí tohoto týmu jsou: Mgr. Michaela Šicová
(18. ZŠ Okružní, Most), Mgr. Eva Motlová (14. ZŠ Plzeň), Mgr. Iva Loužecká
a Mgr. Nela Votápková (ZŠ TGM a gymnázium Česká Kamenice).

Pro více informací ke školení navštivte sekci Vzdělávání - Anotace školení.
S dotazy se můžete obracejte na skoleni@avmedia.cz.

Nela Votápková, garant školení čtenářské gramotnosti

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů