CG8_06 - Formativní hodnocení a testování jako způsoby zpětné vazby

Je kvalita hodnocení v českých školách dostatečná? Používají čeští učitelé hodnocení efektivně? Formativní hodnocení je jedním
z nejúčinnějších postupů ke kvalitnímu vzdělávání žáků.
Při formativním hodnocení nesrovnáváme žáky mezi sebou,
ale zaměřujeme se na to, zda jsme dosáhli učebních cílů u každého
z nich. Každé dítě tak může zažít úspěch a radost z vykonané práce. Získá tak důvěru ve své schopnosti a rozvíjí kompetence k učení.

Účastníkům školení budou předány znalosti o práci s formativním hodnocením. Seznámí se s metodami, jak žáka lépe motivovat
v učení pomocí poskytování a získávání zpětné vazby, aby žák dosahoval lepších výsledků a pracoval intenzivněji a efektivněji.  Učitelé se také dozví, jak se zpětnou vazbou od žáků pracovat.  Školení propojuje znalosti o formativním hodnocením se znalostí práce s ICT, samozřejmostí jsou konkrétní příklady vhodného využití techniky při hodnocení žáků a při získávání zpětné vazby od nich samotných. Seznámí se s možnostmi tvorby vlastního materiálu
a zapojení žákovských zařízení do výuky pro získání zpětné vazby. Jedním z hlavních cílů školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání
a průběžného sebevzdělávání.

Program setkání

 • Možnosti získávání zpětné vazby od žáků formou nástrojů a doplňků v SVS
  Formativní hodnocení je založeno především na vzájemné komunikaci učitele a žáka, ale také i mezi žáky navzájem. Dále na pravidelném vyhodnocování práce žáka, poskytnutí zpětné vazby, na podání informací o tom, co se podařilo a na co se
  v budoucnu zaměřit. Účastníci školení se seznámí s nástroji, které lze při takovém hodnocení použít, aby to bavilo obě strany. Naučí se používat možnosti zpětné vazby, které nabízí SMART Výukový software (dále SVS). Dozví se, jak efektivně využít tyto nástroje k získání zpětné vazby od žáků a lépe je
  tak motivovat v dalším učení a intenzivnější práci. 

 • Možnosti získávání zpětné vazby formou nástrojů, které jsou k dispozici online
  Účastníci školení se seznámí se širokou škálou aplikací (Socrative, kvíz a formulář v Google Docs, Kahoot, Toglic, Quizizz, Mentimeter nebo Plickers), které jsou zdarma
  k dispozici na internetu. Zjistíme, jak do výuky a hodnocení zapojíme, dnes všudypřítomné, QR kódy a jak je vytvořit.
  V průběhu školení budeme také diskutovat o tom, zda a jak učitelé hodnocení žáků používají, jaký má na žáky vliv a jak ovlivňuje jejich další učení.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita a) čtenářská gramotnost.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů