CG8_10 - Čtenářská dílna

Čtenářská dílna je systém práce vedoucí k rozvoji a podpoře čtenářství. Obsahuje souhrn metod, které se navzájem doplňují, prolínají a současně respektují potřeby čtenářů, jejich schopnosti
a dovednosti. Jak založit čtenářskou dílnu? Jak probíhá čtenářská dílna, a jaká jsou její pravidla? Učitelé si vyzkouší aktivity, které jsou vhodné pro žáky 1. i 2. stupni. Zapojení všech žáků pomocí SMART Výukového softwaru.  Zaměření na specifika čtenářství na 1. i 2. stupni ZŠ, jak vedeme žáky ke kritickému myšlení, tvorba pravidel pro zakládání čtenářských dílen, uspořádání tříd. Metody podporující nácvik čtení – párové čtení, střídavé čtení, čtení s předvídáním aj.

Cílem školení zaměřeného na čtenářské dílny je rozvíjení vědomého čtenářství a vytváření kladného vztahu k vlastní četbě, motivace
pro celoživotní učení. Ukázat učitelům a následně i jejich žákům,
že čtení je základ, bez kterého se nikdo neobejde. Nabídnout učitelům širokou škálu metod a aktivit, které budou pro žáky atraktivní a zajímavé, a čtení se tak pro ně stane příjemných zážitkem. Pomocí zapojení interaktivních technologií do čtenářské dílny se přiblížit žákům a ukázat jim, že čtení má svoje místo
i dnešních digitálním světě. Účastníkům školení budou předány konkrétní příklady aktivit pro čtenářské dílny, dojde tak k rozšíření znalostí a dovedností nejen učitelů, ale i jejich žáků.

Program setkání

  • Specifika čtenářství na 1. i 2. stupni ZŠ, jak vedeme žáky
    ke kritickému myšlení, tvorba pravidel pro zakládání čtenářských dílen, uspořádání třídy

  • Metody podporující nácvik čtení – párové čtení, střídavé čtení, čtení s předvídáním, čtení odborného textu, podpora žáků se specifickými poruchami učení

  • Zapojení žáků a reflexe čteného – nápadník aktivit: čtenářský strom, párové čtení, poutač na knihu, tvorba plakátu, lapbook, podvojný/potrojný deník, kniha o spisovateli, skládankové učení, poslední slovo patří mně

  • Využití SMART Výukového softwaru pro získání zpětné vazby a porozumění čtenému, tvorba interaktivních cvičení knize
    na míru pomocí SMART lab

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita a) čtenářská gramotnost.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů