ICT8_05 - Základy internetové bezpečnosti

Současný svět je svým způsobem závislý na internetu, a tak jako nám poskytuje řadu užitečných informací, služeb, nástrojů, aplikací
a možností, tak bohužel skrývá i řadu nebezpečí v podobě nutnosti používat bezpečná hesla, sextingu, virů a podvodných zpráv, kyberšikany, kybergroomingu, kyberstalkingu, happy slappingu, phishingu, pharmingu, trollingu, aj. Je nutné se s těmito aspekty seznámit, chápat je jako potenciální nebezpečí a naučit se proti nim bránit, a nikoliv je ignorovat. Existuje řada bezpečnostních prvků
a pravidel chování, která nás dokáží v základním režimu ochránit. Průřezově je potřeba pochopit důležitost ochrany před uvedenými hrozbami internetového prostředí. Poukázat na viry a jejich nebezpečnost z hlediska práce pedagoga, ale i žáka.

Celkově je potřeba zaměřit se na využití ochranných prvků
a specifických pravidel chování z hlediska výuky, vtáhnout učitele
do digitálního světa těchto aplikací a pravidel a umožnit mu vytvořit podmínky pro vzájemnou bezpečnou komunikaci a sdílení informací s ochranným prvkem a dle vhodných pravidel.

Program setkání

 • Internet jako nebezpečné místo
  Seznámí účastníky s jednotlivými hrozbami internetu, jako jsou slabá hesla, sexting, viry a podvodné zprávy, kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, happy slapping, phishing, pharming, trolling, sociální inženýrství aj. Představí účastníkům pravidla chování v daných situacích ve smyslu ochrany před těmito hrozbami. To vše s důrazem na využití v pedagogické praxi.

 • Internetová „netiketa“
  Praktické činnosti a demonstrační ukázky ve smyslu dodržování internetové „netikety“ a pravidel chování na sociálních sítích.

 • Síla hesel a jejich správa
  Praktické činnosti a demonstrační ukázky k tvorbě silného hesla, aplikace pravidla více hesel a jejich správa.

 • Přístupy k internetu
  Praktické činnosti a demonstrační ukázky z hlediska přístupu
  k internetu – uživatel s omezenými právy, bezpečná šifrovaná komunikace (HTTPS), anonymní režim, apod.

 • Antivirové skenery a testery
  Praktické činnosti a demonstrační ukázky při zkouškách vybraných antivirových skenerů a testerů, práce s portable verzí z flashdisku a testy on-line.

 • Podvodné zprávy, aj.
  Praktické činnosti a demonstrační ukázky při odhalování podvodných zpráv.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita h) ICT.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů