CZ8_10 - Projektová výuka - metoda výuky cizích jazyků založená na divadle

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí
v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod
v oblasti rozvoje cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ.

Vzdělávací cíle jsou sestaveny z perspektivy účastníka školení:

 • Účastníci dokáží připravit a zrealizovat projektovou výuku
  pro své žáky.
 • Účastníci znají informace k autorskému zákonu a v jeho souladu zpracovávají projekty.
 • Účastníci vytvoří přípravu pro výukovou aktivitu „projektová výuka“.
 • Účastníci vědí, kde hledat inspiraci pro přípravu jazykových projektů.

 

Program setkání

 • Projektová výuka
  Školení přinese účastníkům školení nové inovativní prvky
  do výuky cizích jazyků. Ukáže jim možnosti projektové výuky. Dozví se, jakými způsoby lze projektovou výuku začlenit
  do „běžné výuky“. Umožní pedagogům i žáků obohatit výuku,
  v které žáci uplatní kompetence komunikativní, pracovní,
  k řešení problémů i sociální a personální.

 • Ukázky hotových projektů
  Účastníci si prohlédnou některé výstupy z projektové výuky
  a sami se budou moci rozhodnou, o kterém z projektů se chtějí dozvědět více

 • Autorský zákon
  V rámci tohoto bloku se účastníci seznámí se základy autorského zákona, který se vztahuje k projektové výuce
  a k vytváření a prezentování výstupů.

 • Hudební projekty
  Detailní pohled na vybrané projekty.

 • Filmové a divadelní projekty
  Detailní pohled na vybrané projekty.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů