ICT8_04 - Jak na internetové zdroje a autorský zákon

Autorský zákon představuje ve výuce vzhledem k současnému využívání digitálních učebních materiálů a zdrojů z internetu základní dokument, který učitele i žáky seznamuje s problematikou užití těchto děl ve výuce, definuje podmínky užití a způsoby, jak vše udělat, aby to bylo správně podle zákona. Problematika tohoto zákona je mezi učiteli i žáky vnímána spíše negativně a leckdy není zcela přesně dodržena. Je nezbytné učitelům přiblížit zákon takovým způsobem, aby ho vzali za svůj a následně pak předali tuto informaci i svým žákům. Celkově je potřeba se zaměřit zejména na části zákona související s výukou, resp. zaměřené na učitelskou praxi, zejména pak z oblasti kopírování studijních materiálů. Dále je nutné přiblížit formou rozboru vhodné licence. Následně osvětlit problematiku a podmínky citování. Ukázat vhodné zdroje digitálních materiálů na internetu a poukázat na podobu jejich užití včetně citování. Finálně pak seznámit učitele s přehledem organizací oprávněných k výkonu kolektivní správy práv.

Téma je využitelné ve výuce všech předmětů pro všechny obory. Důraz je kladen jak na teoretickou znalost, tak na praktickou zkušenost, přičemž budou účastníkům nabídnuty příklady využití
k rozvoji klíčových kompetencí. Seminář bude veden formou prezentace, řízené diskuse, praktických ukázek.

Program setkání

 • Autorský zákon
  Seznámení se základní problematikou autorského zákona, základními pojmy a výkladem jednotlivých částí zaměřených
  na učitelskou profesi, resp. související s užitím cizích děl
  ve vyučovacím procesu. Frontální výklad doplněný řízenou diskuzí. Licence – seznámení se s licenčními podmínkami
  a základními typy licencí. Důraz bude kladen na pochopení jejich principů a omezeních z nich plynoucích.
   
 • Citace
  Seznámení s problematikou citování cizích i vlastních děl, citační normou a reálním ukázkami příkladů citování, citačními nástroji a nejčastějšími nedostatky z hlediska citací.
   
 • Praktická práce s vyhledávači
  Nastavení vyhledávače, anonymní režim vyhledávání požadovaných informací, jiný způsob využití vyhledávače stahování souborů, aplikace pro potřeby výuky.
   
 • Internetové zdroje s materiály pro výuku
  Tipy a zdroje zdarma.
   
 • Užití cizích děl ve vyučování na konkrétních příkladech
  z učitelské praxe

  Ukážeme si na vybraných příkladech z učitelské praxe,
  jak dodržet autorský zákon, jak vybrat vhodné citace dle citační normy s důrazem na užití vybraných prvků z galerie SMART Notebook a obsahu na Internetu.
   
 • Praktická tvorba řady citací krok za krokem

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita h) ICT.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů