ICT8_01 - Začínáme s interaktivní tabulí SMART Board a SMART Výukovým softwarem

Školení je určeno pro začátečníky a mírně pokročilé uživatele – vše prakticky s důrazem na učitelskou praxi, konkrétně ovládání
a nastavení tabule a SW, lišta nástrojů, plovoucí nástroje, záložky, nástroje, činnosti, doplňky, pracovní plocha, práce s inkoustem
a popisovači, mazání, tvary a objekty, stínování. Galerie, obrazovka, vlastnosti, klonovač, seskupení, digitalizace, vrstvy, zamykaní, odkazy a zvuk, aj.

Školení propojuje inovativní přístup ke vzdělávacímu obsahu
s rozvojem klíčových kompetencí žáků, a to zejména kompetencí
pro řešení zadaných úkolů vlastními postupy. Účastníkům školení budou předány nejenom znalosti práce s ICT, ale i konkrétní příklady vhodného využití ICT při výuce. Dojde tak k rozšíření znalostí
a dovedností nejenom pedagogů, ale i žáků v oblastech využití moderních didaktických pomůcek, vzdělávacích prostředků a online nástrojů ve výchovně vzdělávacím procesu zaměřeném na podporu rozvoje využití ICT ve všech předmětech.

Program setkání

  • Začínáme s interaktivní tabulí SMART Board
    Účastníkům bude představeno ovládání interaktivní tabule SMART Board v kombinaci počítač, dotyk, princip fungování interaktivní tabule SMART Board a jednotlivých jejích komponentů v praxi, postavení tabule SMART Board ve třídě
    z hlediska metodického.

  • SMART Výukový software
    V této části školení se zaměříme na strukturu SMART Výukového software (dále SVS). Využití základních nástrojů SMART Notebooku (nativní software pro interaktivní tabule SMART Board). Budou ukázány různé způsoby zaznamenávání vlastních textů, grafických prvků, obrázků a následná manipulace s těmito prvky. Při výuce se často setkáme
    s potřebou vkládání různých struktur, vzorců či grafů. Cílem tohoto bloku je seznámit pedagogy, jak tyto objekty nejenom zpracovávat právě ve SMART Notebooku, ale i jak tyto nově získané dovednosti uplatnit ve vlastní výuce.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita h) ICT.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů