MS8CG_01 - Zapojení technologií podporuje školní zralost a rozvoj čtenářské pregramotnosti

Školení propojuje inovace vzdělávacího obsahu s rozvojem klíčových kompetencí pedagogů,  a to zejména kompetencí k vytváření příslušného výukového materiálu na podporu vytváření podmínek pro předškolskou přípravu děti ve čtenářské pregramotnosti. Nabízí účastníkům semináře příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i dětí v oblastech, které se mohou propojovat a přinášet nové impulzy a obohacení v oblasti seznamování s okolním světem. Využití moderních didaktických pomůcek, vzdělávacích prostředků, programového vybavení a online nástrojů ve výchovně vzdělávacím procesu zaměřeném na podporu všestranného rozvoje.

Program setkání

1.1 Rozvoj řečových dovedností 
„Pojďme si s dětmi správně povídat“

 • Gymnastika mluvidel a dechová cvičení (např. Šimonovy pracovní listy a jejich převod do interaktivní podoby).
 • Rozšiřování aktivní i pasivní slovní zásoby (popis jednoduchých obrázků, třídění obrázků do kategorií dle společného jmenovatele, slova nadřazená vs. slova podřazená, práce s básní, rýmování na základě zvukového vnímání).
 • Rozvíjení zrakové a sluchové analýzy/syntézy (práce s barvami, figura/pozadí, popředí/pozadí objektů na pracovní ploše SMART Notebook, interaktivní objekty z Galerie SMART Notebook (dále SN) - poznávání zvuků zvířat, hudebních nástrojů …).
 • Trénování paměti (Kimmovy hry nejen na interaktivní tabuli, pexeso).
 • Rozvíjení fonematického vnímání, korespondence fonologického a kresleného slova s využitím online aplikacím (např. Včelka).
 • Vedení dialogu, rozvíjení správné skladby věty, gramatiky a plynulosti řeči (návaznost na dramatizaci).

1.2. Dramatizace, rozvíjení pohybových a prostorových dovedností
 “Co děti dělají, je pro ně mnohem významnější, než co vidí a slyší.”

 • Metodika realizace dramatického projektu.
 • Pohybové hry, taneční hrátky, rozvíjení hudebních dovedností ruku v ruce s rozvojem předčtenářských dovedností.
 • Zvukové záznamy, video záznamy a práce s nimi.
 • Online zdroje, nahrávání stránky v SN, využití básniček pro dramatickou tvorbu dětí.
 • Galerie SN
 • Pohádky a bajky, vyprávění příběhu, vedení dialogu.
 • Založení dramatického kroužku v MŠ.
 • Autorský zákon a jak na něj.

1.3. Zapojení technologií pro podporu školní zralosti se zaměřením na čtenářskou pregramotnost
“Chcete, aby ze školky odcházel úspěšný předškolák? Rádi vám poradíme!“

 • Ukázka nástrojů pro rozvoj správného mluveného slova podle vzoru, využití nahrávek, videí, četby, CD atd..
 • Nástroje pro smyslové vnímání, vytváření podnětů, využití animace ve SMART Výukovém softwaru (dále SVS).
 • Cvičení na práci s chybou a vnímání rozdílů mezi dobrým a špatným příkladem, rozpoznání zvukové chyby.
 • Dokončování příběhu, pohádky (např. vymýšlení konce či jiných variant).
 • Seznámení se základními zásadami tvoření výukového materiálu.
 • Tvorba vlastních materiálů, vkládání příloh, fotek, tvůrce cvičení a ostatní nástroje a činnosti a doplňky v SVS.

1.4. Portfolio a jeho využití k rovnoměrnému vývoji dětí v určitých pregramotností
„Je portfolio opravdu jen ona sada papírů v euro obalech založených v šanonech a uložených někde ve školní třídě, aniž by učitelé a žáci věnovali těmto kolekcím další pozornost nebo s nimi nějak systematicky pracovali?“

 • Zdůvodnění, proč bychom měli zavádět dětská portfolia.
 • Jaké funkce dětské portfolio plní.
 • Jaké typy portfolia vytvářet.
 • Jak výsledky dětského portfolia hodnotit.
 • Výsledky propojené s Inkluzí, spolupráce s odborníky.
 • Dětské portfolio a individuální vzdělávání.
 • Kdo může s portfoliem pracovat a co dál s ním.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita a) čtenářská pregramotnost.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů