MS8MG_01 - Zapojení technologií podporuje školní zralost a rozvoj matematické pregramotnosti

Školení propojuje inovace vzdělávacího obsahu s rozvojem klíčových kompetencí pedagogů,  a to zejména kompetencí k vytváření příslušného výukového materiálu na podporu vytváření podmínek pro předškolskou přípravu děti v matematické pregramotnosti. Nabízí účastníkům semináře příklady aktivit, které mohou využít
k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i dětí v oblastech, které se mohou propojovat a přinášet nové impulzy a obohacení
v oblasti seznamování s okolním světem. Využití moderních didaktických pomůcek, vzdělávacích prostředků, programového vybavení a online nástrojů ve výchovně vzdělávacím procesu zaměřeném na podporu všestranného rozvoje.

Program setkání

a) Úvod do matematické pregramotnosti
Vysvětlení pojmu matematická pregramotnost. Seznámení s RVP MŠ. Zaměření a porozumění obsahu a promyšlení postupů, znázornění matematických pojmů a elementárních souvislostí s podporou vlastní myšlenky u dětí v předškolním věku.

Vytvoření výukových programů dle potřeb RVP MŠ, zohlednění věkových zvláštností, individuální přístup k dětem a přihlédnutí
z různým SW SMART - činnosti, nástroje: práce s tvary a jejich vlastnostmi (velikosti, barvy), čáry, tabulka, LAT, galerie - pojmy označující hmotnost, porovnávání a uspořádání předmětů podle stanoveného pravidla (nejmenší po největší), poznávání obrázků, které nepatří do skupiny, třídění podle kritérií, orientace v číselné řadě 1-10 (více - méně),  zobecňování pojmů (nábytek, pečivo, atd.), řešení labyrintů.

b) Prohloubení znalostí v nabízených oblastech
Prohloubíte si znalosti o možných využití technologií při třídění, uspořádání a řešení problémů v nabízených oblastech:

 • Orientace v prostoru a v rovině (prostorové vztahy, určování směru, určování stran
  na vlastním těle, a jiné).
 • Vnímání a orientace v prostoru (tvorba, zobrazení, rozlišování, vnímané odlišností, zobrazení prostorových objektů 3D, prvky shodnosti, pravidelnosti, stavby (základy Hejného matematiky
  v MŠ).
 • Míra (Poměr těla a okolí, měření na těle, využití různých předmětů k měření).
 • Práce s daty (Určování množství, seznámení s doplňováním tabulky, uspořádání a třídění, finanční gramotnost).
 • Rytmus (Krokování, vytleskáváni, dupání, hra na tělo, rytmizace slov, zpěv, zapojení sluchu, zapojení her).
 • Logika (Přirozeným způsobem dětem zprostředkovat svět
  a jeho zákonitosti. Tvorba labyrintů, kritické myšlení, hledání řešení, umět pracovat s chybou).
 • Portfolio a jeho využití k rovnoměrnému vývoji dětí
  „Je portfolio opravdu jen ona sada papírů v euro obalech založených
  v šanonech a uložených někde ve školní třídě, aniž by učitelé
  a žáci věnovali těmto kolekcím další pozornost nebo s nimi nějak systematicky pracovali?“
  • zdůvodnění, proč bychom měli zavádět dětská portfolia,
  • jaké funkce dětské portfolio plní,
  • jaké typy portfolia vytvářet,
  • jak výsledky dětského portfolia hodnotit,
  • výsledky propojené s Inkluzí, spolupráce s odborníky,
  • dětské portfolio a individuální vzdělávání,
  • kdo může s portfoliem pracovat a co dál s ním (vytváření ve SMART Výukovém softwaru, Můj obsah, video, pdf,
   a další možnosti).

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita
b) matematická pregramotnost.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů