Provedeme vás šablonami

Ještě jste se EU šablonám nevěnovali? Nevíte, kde začít? Zdá se vám těch pokynů a omezení mnoho? Pomůžeme Vám si informace utřídit a ukážeme cestu, jak jednoduše a správně uvažovat. Na co nezapomenout, než stanovíte směr a cíl.

AV MEDIA společně s českými školami mění způsob výuky již téměř 25 let. Máme zkušenosti s administrací a koordinací velkých projektů v rámci Výzvy 51, 57, spoluprací se školami v rámci ROP projektů aj. a samozřejmě s námi školy úspěšně prošly i prvními šablonami EU Peníze školám. Projdeme s vámi potřeby právě vaší školy a pomůžeme vám připravit koncept rozvoje a využití projektu šablon co nejlépe.

Šablony jsou velkou příležitostí, jak zaplatit vybrané pozice na škole, jak správně vybrat kurzy DVPP a rozvrhnout peníze na vzdělávaní pedagogů v klíčových kompetencích. Ukážeme vám, že šablony umožňují financovat i nákup pomůcek, které jsou z běžných prostředků školy hůře řešitelné. Není to složité a my vám ukážeme, že se to dá krásně zvládnout s jediným cílem: aby technologie ve výuce na vaší škole přinášely skutečnou motivaci žákům a radost pedagogům!


Pro nezávaznou konzultaci nebo již konkrétní otázky či nabídku kontaktujte svého regionálního konzultanta AV MEDIA.

 

Oblasti DVPP, které vám AV MEDIA může pomoci pokrýt:

 

Projektová podpora:

 

Pro nezávaznou konzultaci nebo již konkrétní otázky či nabídku kontaktujte svého regionálního konzultanta AV MEDIA.