MS16MG - Matematická pregramotnost

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomoci dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti matematické pregramotnosti na MŠ.

Školení propojuje inovace vzdělávacího obsahu s rozvojem klíčových kompetencí pedagogů, a to zejména kompetencí k tvorbě příslušného výukového materiálu na podporu vytváření podmínek pro předškolskou přípravu děti v matematické pregramotnosti. Nabízí účastníkům semináře příklady aktivit, které mohou využít
k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i dětí v oblastech, které se mohou propojovat a přinášet nové impulzy a obohacení
v oblasti seznamování s okolním světem. Využití moderních didaktických pomůcek, vzdělávacích prostředků, programového vybavení a online nástrojů ve výchovně vzdělávacím procesu zaměřeném na podporu všestranného rozvoje.

Mimo uvedené se pedagogové naučí vyhledávat DUMy a internetové zdroje pro podporu přípravy předškolních dětí při dodržení autorského zákona. Učitelé získají kladný postoj k moderním ICT nástrojům a naučí se je aplikovat do svých hodin, čímž zvýší aktivní přístup dětí k procesu poznávání.

Program setkání

Školení je rozděleno do 4 bloků:

  1. Seznamujeme se s matematickou pregramotností prostřednictvím SMART
   Teoretická část se věnuje seznámení a vysvětlení pojmu matematická pregramotnost s ohledem na RVP MŠ. Zaměření a porozumění obsahu a promyšlení postupů, znázornění matematických pojmů a elementárních souvislostí s podporou vlastní myšlenky u dětí
   v předškolním věku. Propojení prostorové představivosti, praktické činnosti s provázaností znázornění problémových úkolů a řešení ve SMART Notebooku. Zapojení a vyzkoušení Hejmat pro MŠ. Praktická část se zaměří na vytvoření výukových programů dle potřeb RVP MŠ. Ukážeme si činnosti, nástroje, práce s tvary a jejich vlastnostmi (velikosti, barvy), čáry, tabulka, LAB, galerie - pojmy označující hmotnost, porovnávání a uspořádání předmětů podle stanoveného pravidla (nejmenší po největší), poznávání obrázků, které nepatří do skupiny, třídění podle kritérií, orientace v číselné řadě, zobecňování pojmů (nábytek, pečivo, atd.), řešení labyrintů.

  2. Možnosti zapojení technických zařízení do matematické pregramotnosti
   Zaměříme se na konkrétní představu matematické pregramotnosti u dětí v předškolním věku. Seznámení se s autorským zákonem (citace) při používání jiných možných zdrojů než SMART. Praktické seznámení
   s konkrétními nástroji pro vytváření výukového materiálu ve SMART Notebooku. Ukážeme si příklady a programy jako jsou: Veselá beruška, Terasoft, Výuková pexesa, Chytré dítě, Než začne matematika, Logico Piccolo a jiné.
   Z praktické tvorby si ukážeme, jak na výběr obsahu dle věku dítěte v matematické pregramotnosti
   a využití propojení různých výukových prostředků pro názorné ukázky a praktické procvičování s pomocí.

  3. SMART Nástroje a obsah pro individualizaci
   Seznámení s propojováním matematických zákonitostí při vytváření obsahu ve SMART Notebooku. Naučit se vyhledávání a podporu nových možností v jiných aplikacích. Přizpůsobit materiál a začlenit ho do Mého obsahu, jako neustálý zdroj inspirace a výukového materiálu. Najít smysl pro použití a propojení se všemi možnými přístupy v navození matematické představivosti a dovednosti dětí v předškolním věku. Při využití jiných zdrojů informace o autorském zákoně.Ukážeme si jak prakticky vytvořit výukový materiál na rozvoj početních představ, jak získat zkušenosti s procvičením a zaváděním pojmu číslo v mnoha kontextech a mnoha matematických a reálných prostředích. Preference rozvoje geometrických představ pomocí nových nástrojů SMART Notebook
   s propojením prostorových ukázek a reálií. Praktická podpora rozvoje vztahového myšlení při matematické pregramotnosti.
  4. Vytváření vlastních materiálů do SMART Notebooku pro matematickou pregramotnost
   Preference zvládnutého a vytvořeného materiálu 
   s novými prvky a nástroji ve SMART Notebooku.  Kontrola a dodržování všech zásad při tvorbě materiálů pro předškolní věk. Využití všech prvků pro interaktivitu
   a aktivitu dětí předškolního věku. Připojení a propojení dalších zařízení, CD ROM, tablet a jiných zařízení. Dodržení zásad obtížnosti a podpora dětí v pokročilém
   a duchaplném vzdělávání na základě experimentace. 

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon ZŠ a MŠ.

Osvědčení o absolvování školení obdrží účastník po absolvování plného rozsahu školení, tzn 16 hodin (4 bloky školení).

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů