MS16CG - Čtenářská pregramotnost

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomoci dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzdělávání. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti čtenářské pregramotnosti na MŠ.

Školení propojuje inovace vzdělávacího obsahu s rozvojem klíčových kompetencí pedagogů, a to zejména kompetencí k tvorbě příslušného výukového materiálu na podporu vytváření podmínek pro předškolskou přípravu děti ve čtenářské gramotnosti. Nabízí účastníkům semináře příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i dětí v oblastech, které se mohou propojovat a přinášet nové impulzy a obohacení v oblasti seznamování s okolním světem. Využití moderních didaktických pomůcek, vzdělávacích prostředků, programového vybavení, online nástrojů ve výchovně vzdělávacím procesu zaměřeném na podporu všestranného rozvoje.

Mimo uvedené se pedagogové naučí vyhledávat DUMy a internetové zdroje pro podporu přípravy předškolních dětí při dodržení autorského zákona. Učitelé získají kladný postoj k moderním ICT nástrojům a naučí se je aplikovat do svých hodin, čímž zvýší aktivní přístup dětí k procesu poznávání.

Program setkání

Školení je rozděleno do 4 bloků:

 1. Zavedení pojmu čtenářská pregramotnost v MŠ a její cíle
  Seznámení s koncepcí školení, obsahovými náplněmi jednotlivých částí a formou jejich realizace. Teoretické seznámení se čtenářskou pregramotností v předškolní výchově. Co je čtenářská gramotnost a její aplikace. Stanovení cílů čtenářské gramotnosti pro předškolní výuku, rozložení do jednotlivých sekcí. Na výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, dorozumívání. Seznámení s pravidly pro tvorbu vlastního materiálu ve SMART Notebooku, grafické zpracování, autorský zákon (citace), internetové zdroje.

 2. Čtenářská gramotnost propojena s jazykovým rozvojem
  a technologiemi

  Seznámení s technickými podmínkami a možnostmi tvoření jednoduchého materiálu. Vytvoření nutných pravidel použití
  a zapojení technologií do výuky. Jak prakticky využít slovní metody a např. práci s pohádkou s propojením nových technologií k aktivnímu naslouchání. Využití SMART Galerie, aplikace Včelka, Toglic.

 3. Čtenářská gramotnost a rozvoj komunikační kompetence dětí
  Seznámení s teoretickými termíny, co je komunikační kompetence dětí, jak na tuto dovednost a veškeré souvislosti
  s nimi. Průběh komunikační dovednosti a rozdělení na jednotlivé fáze. Práce s výukovými CD ROM jako jsou: Chytré dítě (Hry pro rozvoj myšlení, Učíme děti přemýšlet), Logico - Piccolo (Vnímej a povídej). Zaměření na podporu pro individuální a skupinovou komunikaci podle věku dítěte. Umět improvizovat a připravovat nebo použít hotové výukové programy či přípravy na rozvoj komunikaci.

 4. Praktické vytváření podkladů pro čtenářskou gramotnost
  s pomocí různé techniky a výukových programů pro aktivní podporu dětí
  Seznámení s technickými možnostmi využití PC programů, CD ROM, SMART Notebook. Seznámení s ovládání výukových portálů. Příprava obsahu výukových materiálů na podporu čtenářské gramotnosti. Vytvoření základních zásad tvorby výukového materiálu. Praktická znalost softwaru SMART Notebook, vytváření a praktické začlenění do výuky. Seznámení s pravidly zapojení, četnosti, technické podmínky a zachování atraktivity u dětí.

 

 

 

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon ZŠ a MŠ.

Osvědčení o absolvování školení obdrží účastník po absolvování plného rozsahu školení, tzn 16 hodin (4 bloky školení).

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů