Nalezeno 87 výsledků

Procvičování slovních druhů

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení SNB2
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce, ohebné, neohebné
Datum vložení: 15.04.2014

Procvičování ohebných slovních druhů

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa
Datum vložení: 16.03.2014

procvičování slovních druhů

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: slovní druhy, ohebné, neohebné, slovní zásoba
Datum vložení: 30.01.2014

procvičování ohebných slovních druhů

Předmět: Český jazyk
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: SNB34 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí - zdroj ze školení
Výzva 51: ne
Klíčová slova: ohebné slovní druhy
Datum vložení: 04.01.2014

Opakování učiva o slovních druzích

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Slovní druhy ohebné a neohebné, slovesa, příslovce
Datum vložení: 04.12.2013

Slovesa a ohebné slovní druhy - opakování pro 5.ročník

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: slovesa, ohebné slovní druhy, shoda podmětu s přísudkem
Datum vložení: 29.10.2013

třídění slovních druhů, doplňování, rozlišení slovních druhů

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: skloňují se, časují se
Datum vložení: 24.10.2013

Procvičování učiva slovní druhy

Předmět: Český jazyk
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Slovní druhy, ohebné slovní druhy, neohebné slovní druhy, podstatná jména, slovesa
Datum vložení: 02.07.2013

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů