Nalezeno 87 výsledků

Opakování slovních druhů

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: ohebné a neohebné slovní druhy
Datum vložení: 19.10.2011

Žáci prohlubují znalosti v oblasti neohebných slovních druhů, učí se pravidla pro třídění slov podle významu ve větě, tvoří vhodná slovní spojení

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Slovní druhy, neohebné slovní druhy, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce
Datum vložení: 17.03.2014

Žáci prohlubují znalosti v oblasti ohebných slovních druhů, učí se pravidla pro třídění slov podle významu ve větě, mění tvar pomocí pádových otázek a slovesných osob

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Slovní druhy, ohebné slovní druhy, podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa
Datum vložení: 17.03.2014

Komplexní opakování ohebné slovní druhy větné členy, literární pojmy.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: ohebné slovní druhy, větné členy, literární pojmy
Datum vložení: 23.07.2013

Žáci si procvičují názvy jednotlivých slovních druhů, vhodně vyhledávají zástupce slovních druhů, tvoří správná slovní spojení, věty, soutěží

Výzva 51: ne
Klíčová slova: slovní druhy, ohebné, neohebné slovní druhy, podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce
Datum vložení: 17.03.2014

Určit slovní druhy a rozlišit slova ohebná a neohebná

Výzva 51: ne
Klíčová slova: ohebné a neohebné slovní druhy
Datum vložení: 10.11.2013

Správné určení slovních druhů

Výzva 51: ne
Klíčová slova: slovní druhy
Datum vložení: 10.11.2013

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů