Nalezeno 2 výsledků

Procvičování vzorů podstatných jmen rodu středního

Poznámka hodnotitele: Školení SNB3.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: město, moře, kuře, stavení, rod střední
Datum vložení: 02.05.2014

Procvičování slovních druhů

Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení SNB2
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce, ohebné, neohebné
Datum vložení: 15.04.2014