Nalezeno 4352 výsledků

Žák si uvědomí rozličný význam slov. Odůvodní si pravopis souhlásky uvnitř slova. Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky.

Datum vložení: 21.07.2022

Poznámka hodnotitele: DUA

Žáci určují číslovky a využívají je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném a psaném projevu.

Datum vložení: 11.05.2022

Přídavná jména přiřadí do příslušného druhu. Převádí přídavná jména z jednotného do množného čísla. Pozoruje, kdy dochází při odvozování u přídavných jmen ke zdvojení hlásek.

Datum vložení: 23.02.2022

Doplňující materiály

Doplnění abecedy před a za

Datum vložení: 31.12.2021

Poznámka hodnotitele: DUA
Doplnění abecedy 1
SMART Notebook 14 a výše

Doplnit slova do řady

Datum vložení: 30.12.2021
Vyjmenovaná slova po B
SMART Notebook 14 a výše

Rozdělit slova

Datum vložení: 30.12.2021
Vyjmenovaná slova po B
SMART Notebook 14 a výše

Tvoření dvojic - jednoduchá slova (napsané malými x velkými písmeny).

Předmět: Český jazyk
Datum vložení: 23.10.2021

Poznámka hodnotitele: DUA

Přiřazování slabiky k obrázku (slovu), které na tuto slabiku začíná.

Předmět: Český jazyk
Datum vložení: 23.10.2021

Poznámka hodnotitele: DUA

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů