Nalezeno 38 výsledků

Zaměřeno na upevnění znalostí a hláskách a dvojhláskách, procvičení psaní ú/ů

Poznámka hodnotitele: Školení SNB3.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: hlásky, souhlásky, samohlásky, dvojhlásky
Datum vložení: 19.03.2014

souhlásky a samohlásky

Výzva 51: ne
Klíčová slova: souhlásky, samohlásky, písmeno, slovo
Datum vložení: 16.03.2014

Výběr samohlásek a souhlásek z abecedy ajejich třídění do ustálených řad

Výzva 51: ne
Klíčová slova: samohlásky, hláska, písmeno, samohlásky krátké a dlouhé, dvojhlásky, souhlásky tvrdé, měkké a obojetné, třídění slov podle začáteční hlásky
Datum vložení: 19.09.2013
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Samohlásky, souhlásky.
Datum vložení: 10.09.2013

Opakování - samohlásky, souhlásky, dvojhlásky

Poznámka hodnotitele: zdroj ze školení, LAT, křížovka
Výzva 51: ne
Klíčová slova: samohlásky, souhlásky, dvojhlásky
Datum vložení: 17.01.2012

Žák si procvičí hravou formou druhy hlásek, tvrdé a měkké samohlásky, délku hlásek a pořadí vět

Poznámka hodnotitele: Závěrečná práce ze školení.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: hlásky, souhlásky, tvrdé souhlásky, měkké souhlásky, krátké samohlásky, dlouhé samohlásky
Datum vložení: 15.11.2011

SMART Notebook

Výzva 51: ne
Klíčová slova: samohlásky dlouhé, samohlásky krátké, souhlásky, slabiky měkké a tvrdé
Datum vložení: 05.11.2011

Žák odlišuje dlouhé a krátké samohlásky, umí vyjmenovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky. Z vyznačených písmen dovede utvořit slovo. Podle obrázků dopisuje slova do křížovky.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: hlásky, samohlásky, souhlásky, slovo, tvrdé souhlásky, měkké souhlásky, obojetné souhlásky
Datum vložení: 09.09.2011