Nalezeno 140 výsledků

procvičuje s žáky abecedu, psaní problematických písmen, doplňování písmen do slov, délku hlásky

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Písmo - psací a tiskací, b, d, p, q, g, doplňování písmen do slov, souhlásky a samohlásky - krátké, dlouhé
Datum vložení: 27.11.2013

Procvičuje užití dlouhých samohlásek, rod podstatných jmen

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Dlouhé samohlásky, rod podstatných jmen
Datum vložení: 27.11.2013

Seznamuje žáky s dělením hlásek na samohlásky, souhlásky krátké a dlouhé, dvojhlásky

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Samohlásky, krátké, dlouhé, dvojhlásky
Datum vložení: 27.11.2013

Procvičuje pořadí vět v textech, určování počtu slov

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Pořadí vět v textu, počet slov
Datum vložení: 27.11.2013

Představuje žákům jednotlivé druhy vět

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací, interpunkce
Datum vložení: 27.11.2013

Seznamuje žáky se způsoby dělení slova na konci řádku

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Slabika, spojovník, slovo jednoslabičné
Datum vložení: 27.11.2013

Seznamuje žáky a procvičuje dělení slov na slabiky

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Slabiky, slova jednoslabičná, víceslabičná
Datum vložení: 27.11.2013

Procvičuje s žáky slovní zásobu denního života, písmena a délky

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Slovní zásoba z oblasti denního života, písmena, délka slova
Datum vložení: 27.11.2013