Výběr samohlásek a souhlásek z abecedy ajejich třídění do ustálených řad

Výzva 51: ne
Klíčová slova: samohlásky, hláska, písmeno, samohlásky krátké a dlouhé, dvojhlásky, souhlásky tvrdé, měkké a obojetné, třídění slov podle začáteční hlásky
Datum vložení: 19.09.2013