Nalezeno 57 výsledků

Výukový materiál zaměřený na používání a procvičování slovesa být.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Materiál obsahuje také pracovní list.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: sloveso být, otázky
Datum vložení: 21.12.2011

Přivlastňovací zájmena.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: přivlasťnovací zájmena, my, our, his, her
Datum vložení: 21.12.2011

Učení se pravopisu předpon od-, nad-, pod-, před-. Roz-, bez-, vz-. Určování kořene slova a předpony.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: souhláskové skupiny, styk předpony a kořene, pravopis, předpony
Datum vložení: 21.12.2011

Zdvojené souhlásky.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: pravopis souhlásek, styk předpony a kořene, styk kořene a přípony, podstatná jména s příponami -ík, -ice.
Datum vložení: 21.12.2011

Výukový materiál zaměřený na rozlišování podstatného jména rodu mužského skolňované podle vzorů pán, hrad a muž.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: podstatná jména, vzor pán, vzor muž, vzor hrad
Datum vložení: 21.12.2011

Rozlišení podstatných jmen rodu mužského skoloňovaných podle vzorů pán, hrad, muž a stroj; určení mluvnických kategorií.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: mluvnické kategorie, vzor stroj, podstatná jména, určování vzorů, doplnění i, í/ y, ý, odůvodnění pravopisu
Datum vložení: 21.12.2011

Rozlišení podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního; seznámení s významem životnosti a neživotnosti podstatných jmen rodu mužského.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: podstatná jména, rody, životnost, neživotnost
Datum vložení: 21.12.2011

Žák ovládá pojmy synonyma, antonyma, opozita, umí je vytvořit či nahradit v textu, rozšiřuje si slovní zásobu.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Komplexně a velmi hezky vytvořený učební materiál.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: synonymum, antonymum, opozita, slova souznačná, slova protikladná
Datum vložení: 09.09.2011

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů