Nalezeno 120 výsledků

Žáci si hravou formou roztřídí a tvoří slova se souhláskami ď nebo ť uprostřed slova.

Datum vložení: 02.11.2022

Doplňující materiály

Žák si odůvodní pravopis souhlásek t nebo d uvnitř slova a sám slova tvoří.

Datum vložení: 01.08.2022

Poznámka hodnotitele: DUA

Žák si uvědomí rozličný význam slov. Odůvodní si pravopis souhlásky uvnitř slova. Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky.

Datum vložení: 21.07.2022

Poznámka hodnotitele: DUA

Žáci určují číslovky a využívají je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném a psaném projevu.

Datum vložení: 11.05.2022

Žáci se orientují na číselné ose, umísťují na ní desetinná čísla. Desetinná čísla zaokrouhlují.

Datum vložení: 10.03.2022

Žáci zapisují a porovnávají desetinná čísla a zlomky.

Datum vložení: 05.03.2022

Vyvodí desetinné číslo z grafického záznamu. Sčítá a odčítá zlomky a desetinná čísla.

Datum vložení: 05.03.2022

Přídavná jména přiřadí do příslušného druhu. Převádí přídavná jména z jednotného do množného čísla. Pozoruje, kdy dochází při odvozování u přídavných jmen ke zdvojení hlásek.

Datum vložení: 23.02.2022

Doplňující materiály

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů