Nalezeno 83 výsledků

Žák skloňuje zájmeno já. Rozlišuje, ve kterém z pádů se píše mně a ve kterém mě a zařadí je do vět. Vyhledává chybu v textu na základě svých znalostí. Správně se rozhodne kdy psát

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: já, mě, mně, s sebou, sebou, my, mi
Datum vložení: 19.05.2016

Žák řeší formou hry jednoduché slovní úlohy, při kterých si procvičuje písemné dělení jednociferných dělitelem a římské číslice do 10.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: slovní úlohy, písemné dělení, římské číslice do 10
Datum vložení: 25.06.2015

Žák si zopakuje rody podstatných jmen, rozlišení životnosti a neživotnosti u podstatných jménech rodu mužského, vyhledává podmět a přísudek v jednoduché větě.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Podmět, přísudek, rod mužský životný, neživotný, ženský, střední
Datum vložení: 17.05.2015

Žák rozlišuje podstatná jména rodu mužského podle vzorů.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: hrad, stroj, pán, hrad, životnost a neživotnost, pády
Datum vložení: 04.05.2015

Žák si odůvodňuje pravopis koncovek podstatných jmen, která se skloňují podle vzoru hrad.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: hrad, pády, věty
Datum vložení: 22.04.2015

Žák si odůvodňuje pravopis koncovek podstatných jmen, které se skloňují podle vzoru pán.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Vzor pán, 1., 4., 5., 7. pád
Datum vložení: 06.04.2015

Žák si hravou formou opakuje písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení. K vyřešení problému potřebuje překonat překážky.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení.
Datum vložení: 02.04.2015

Žák se orientuje na číselné ose do 1 000 000, řadí čísla podle velikosti, zaokrouhluje.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce.
Datum vložení: 01.04.2015

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů