Nalezeno 17 výsledků

srovnání jednoteksestupně, převody jednotek- doplněno obrázky zvířat, rozloh měst nebo staveb

Převody jednotek délky, obsahu, objemu a hmotnosti
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: metr, decimetr, centimetr, milimetr, kilometr, hektar, ar, jednotky obsahu, jednotky objemu, jednotky hmotnosti
Datum vložení: 25.01.2017

Dosazování do jednočlenu a dvojčlenu - písemně nebo zpaměti

Výrazy s proměnnou
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: proměnná, výraz s proměnnou, dosazování do výrazu, hodnota proměnné
Datum vložení: 25.01.2017

Milionář, čtení, zápis des. čísel

Desetinná čísla- řády číslic
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Procvičování řádu čísli u des. čísel, čtení des. čísel, zaokrouhlování des. čísel
Datum vložení: 25.01.2017

Opakování formou hry AZ kvízu - hrají 2 nebo 3 skupiny

AZ KVIZ - opakování učiva chemie 8. ročníku
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Mocnina, odmocnina, čtvercové číslo, kruh, vzájemná poloha kružnic, přímka a kružnice
Datum vložení: 31.05.2016

Opakování je formou AZ kvízu, soutěžit mohou 3 družstva

Předmět: Chemie
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: AZ kvíz
Výzva 51: ne
Klíčová slova: směsi, molekula, atom, vzduch, voda, kovy, nekovy, oddělování složek směsí
Datum vložení: 17.05.2016

Učivo slouží k opakování vzorců halogenidů

Předmět: Chemie
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Halogen, halogenidy, oxidační číslo
Datum vložení: 17.05.2016

Pojmy z derivátů a uhlovodíků se doplňují do jednosměrky, doplňování vazeb ve vzorci

Předmět: Chemie
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Alkoholy, aldehydy, ketony,karboxylové kyselinyhalogenderiváty, estery, uhlovodíky
Datum vložení: 26.04.2016

Žáci si mohou vybírat otázky , které mají různé hodnoty a soutěží 2 družstva

Předmět: Chemie
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Alkany, alkeny, alkyny, areny, cykloalkany, dieny
Datum vložení: 26.04.2016

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů