Dosazování do jednočlenu a dvojčlenu - písemně nebo zpaměti

Výzva 51: ne
Klíčová slova: proměnná, výraz s proměnnou, dosazování do výrazu, hodnota proměnné
Datum vložení: 25.01.2017