Pojmy z derivátů a uhlovodíků se doplňují do jednosměrky, doplňování vazeb ve vzorci

Předmět: Chemie
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Alkoholy, aldehydy, ketony,karboxylové kyselinyhalogenderiváty, estery, uhlovodíky
Datum vložení: 26.04.2016