Opakování formou hry AZ kvízu - hrají 2 nebo 3 skupiny

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Mocnina, odmocnina, čtvercové číslo, kruh, vzájemná poloha kružnic, přímka a kružnice
Datum vložení: 31.05.2016