Nalezeno 28 výsledků

Matariál slouží k procvičení probraného učiva. U jednotlivých příkladů je v záložce řešení. U příkladů, kde je řešením porovnávání veličin, jsou k dispozici znaménka nerovnosti v nekonečném klonovači. U těchto příkladů je také ?nutností, aby žák svoje rozhodnutí zdůvodnil.

Předmět: Fyzika
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Výpočet hydrostatického tlaku a tlakové síly v kapalině
Datum vložení: 17.06.2015

Materiál slouží k testování žáků. Test sám odměřuje čas a přesouvá se na další otázku. Pokud učitel vidí, že je čas nedostačující, odměřovač času zastaví. Řešení testu je k dispozici na poslední straně, na které je také známkovací stupnice - je na uvážení vyučujícího, zda ji použije.

Předmět: Fyzika
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Vlastnosti kapalin, výpočet tlaku, Pascalův zákon, hydraulické zařízení
Datum vložení: 17.06.2015

Výukový meteriál slouží k procvičení probraného učiva. Řešení příkladů je vždy přiloženo (na straně 3 kontrolo zvuková). U každého příkladu je vhodný rozbor s aktivním zapojením žáků.

Předmět: Fyzika
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Pascalův zákon, hydraulický lis, hydraulický zvedák
Datum vložení: 17.06.2015

Celý materiál slouží jako pomůcka pro učitele při výkladu Pascalova zákona. Návody na práci se nachází na jednotlivých stranách - materiál sám vyučujícího vede.

Předmět: Fyzika
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Tlak, píst, tlak vyvolaný v kapalině vnější silou, Pascal, Pascalův zákon
Datum vložení: 17.06.2015

zopakování základních vlatností kapalin

Předmět: Fyzika
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Vlastnosti kapalin, Brownův pohyb, síly mezi molekulami, povrchové napětí
Datum vložení: 17.06.2015

Výukový materiál slouží k výkladu učiva o tucích s praktickými žákovskými i učitelskými pokusy. Na možnost využití XC Collaboration.

Předmět: Chemie
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Tuky, vlastnosti tuků, rozpustnost tuků
Datum vložení: 10.06.2015

Výukový materiál slouží k prvnímu seznámení žáků z magnety, jejich vlastnostmi. Materiál je prvořadě určen k využití XC Collaboration, ale vyučující ho může použít i k přímému zaznamenání žákovských myšlenek a výsledků žákovských pokusů na tabuli.

Předmět: Fyzika
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Magnet, ferit
Datum vložení: 10.06.2015

Materiál slouží v úvodu hodiny k procvičení učiva potřebného k další práci. Žáci se do výuky zapojí pomocí XC nebo zapisují svoje odpovědi na tabuli. Další část slouží k výkladu nového učiva. Učitel postupně odkrývá nové informace nebo doplňující úkoly.

Předmět: Chemie
SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: kyseliny, kyselost, zásady, zásaditost, neutralizace, sůl
Datum vložení: 10.06.2015

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů