Celý materiál slouží jako pomůcka pro učitele při výkladu Pascalova zákona. Návody na práci se nachází na jednotlivých stranách - materiál sám vyučujícího vede.

Předmět: Fyzika
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Tlak, píst, tlak vyvolaný v kapalině vnější silou, Pascal, Pascalův zákon
Datum vložení: 17.06.2015