zopakování základních vlatností kapalin

Předmět: Fyzika
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Vlastnosti kapalin, Brownův pohyb, síly mezi molekulami, povrchové napětí
Datum vložení: 17.06.2015