Opakování veličin, které bude žák při probírání nového učiva potřebovat - pexeso a následná fixace. Opakování vlastností kapalin. Žák své rozhodnutí vysvětlí pomocí znalostí z 6. ročníku a minulé hodiny. Vypočítáním příkladů si žáci zopakují výpočet tlaku

Předmět: Fyzika
Výzva 51: ne
Klíčová slova: kapaliny, tlak
Datum vložení: 17.06.2015