Výukový meteriál slouží k procvičení probraného učiva. Řešení příkladů je vždy přiloženo (na straně 3 kontrolo zvuková). U každého příkladu je vhodný rozbor s aktivním zapojením žáků.

Předmět: Fyzika
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Pascalův zákon, hydraulický lis, hydraulický zvedák
Datum vložení: 17.06.2015