Výukový materiál slouží k výkladu učiva o tucích s praktickými žákovskými i učitelskými pokusy. Na možnost využití XC Collaboration.

Předmět: Chemie
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Tuky, vlastnosti tuků, rozpustnost tuků
Datum vložení: 10.06.2015