Inspirativní den pro ředitele středních škol

Srdečně vás zveme na inspirativní den, kde společně prozkoumáme nejnovější trendy v technologiích pro vzdělávání, v inovativních výukových metodách a moderních prostorech se zaměřením právě na potřeby gymnázií a středních odborných škol.

To vše prakticky v SŠ automobilní a informatiky v pražské Hostivaři:

Program setkání

Během tohoto dne budete mít jedinečnou příležitost:

  • Seznámit se s inovativními technologiemi, které mohou transformovat výuku ve vaší škole.
  • Prozkoumat vzorové učebny a prostředí, která podporují interaktivní a efektivní vzdělávání.
  • Diskutovat o strategiích a přístupech k implementaci moderních vzdělávacích prostředků ve vaší škole.
  • Navázat kontakty a sdílet zkušenosti s ostatními řediteli škol.

 Program budeme postupně upřesňovat a doplňovat. 

8.30 - 9.00     registrace

9.00 - 9.10     zahájení 

9.10 - 9.30     Proč jsme tady 

9.30 - 10.00   Nová doba si žádá nové dovednosti

10.00 - 10.15  kávová přestávka 

10.15 - 14.00  Bloky ukázek (simulační výuka / přírodní vědy / výuka jazyků s využitím AI/ 3D a virtuální realita / robotika) 

14.00 - 15.00  oběd a prostor pro networking 

16.00 - 19.00 Možnost návštěvy Muzea Slivovice R. Jelínek (v případě zájmu zaklikněte účast níže) 

 

Tématy a učebnami vás provedou: